Hur utvecklas artros?

Anders Aspberg, Docent, Lunds universitet, Lund, 50 000 kr

Artros är en mycket vanlig ledsjukdom som orsakar mycket lidande med långvarig smärta och rörelseproblem. Idag finns ingen behandling utöver sjukgymnastik, smärtlindring och ledprotes när leden är fullständigt utsliten. Mycket lite är känt om vad som egentligen sker i brosket under de tidiga faserna av sjukdomsförloppet, när sjukdomen möjligen skulle kunna behandlas för att förhindra skada.

Detta projekt, som får stöd av Reumatikerförbundet, avser identifiera tidiga molekylära förändringar funna i patienter som utvecklar artros tidigt i livet. Kunskap om sjukdomsmekanismer och broskets uppbyggnad kommer att bidra till förståelse för tidiga steg i utveckling av artros vilket på sikt öppnar för ny behandling av dessa sjukdomar.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!