Immunceller ur funktion vid infammation i blodkärl

Thomas Hellmark, Docent, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Immunsystemet har till uppgift att försvara oss mot främmande bakterier och virus. Fel i någon del av systemet kan leda till autoimmunitet (att immunsystemet börjar angripa den egna kroppen).

Vaskuliter – inflammation i blodkärl – är allvarliga autoimmuna sjukdomar som snabbt kan förvärras. Trots modern behandling med immundämpande läkemedel får ca 50% av patienterna ett återfall inom 5 år och det finns inga test som kan förutsäga när det händer.

Denna studie som finansieras av Reumatikerförbundet avser studera sjukdomsmekanismerna för att kunna ställa en säkrare diagnos, ge en mer effektiv behandling samt att bättre kunna förutsäga vilka patienter som riskerar få ett återfall.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!