Elisabet Lindqvist, Skånes universitetssjukhus, 100000

Bakgrund och motivering

Symptom vid inflammatorisk ryggsjukdom (axSpA) är smärta, inskränkt rörlighet i rygg och bröstkorg samt morgonstelhet som förbättras av rörelse. AxSpA delas upp i subgrupper efter påvisade förändringar i bäckenleder eller inte. Genom att starta och följa en populationsbaserad kohort av väl karakteriserade axSpA patienter, där vi jämför subgrupperna, får vi bättre förståelse för sjukdomsutveckling och kan i detalj studera prevalens, centrala samsjukligheter, biomarkörer och prognostiska faktorer.

Syfte och mål

Studera sjukdomsutveckling, långvarig smärta, tarmbesvär, njursten, levnadsvanor, arbetsförmåga och sjukvårdsbehov i en väl karakteriserad kohort av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom samt jämföra de olika subgrupperna av axSpA men också hela patientgruppen med kontroller och befolkningen.

Genom att studera sjukdomsutveckling, biomarkörer och prognostiska faktorer vill vi bidra till bättre förståelse av sjukdomsutveckling och möjliggöra tidigare diagnostik. Genom att studera samsjuklighet och ohälsosamma levnadsvanors betydelse hoppas vi kunna bidra till bättre riktad behandling av både grundsjukdom och samsjuklighet.

Metod

Alla patienter med inflammatorisk ryggsjukdom från mellersta Skåne som besökt reumatologen, SUS, 2011- 2014 (645) har identifierats och 344 inkluderats i studien. Dessa har genomgått ett studiebesök med frågeformulär, bedömning av sjukdomsaktivitet, rörlighet, funktion och mätning av reaktion på smärtstimulering via tryck från en uppblåsbar manschett kring underbenet (Dolocuff) samt provtagning av blod, urin och avföring. De har efter röntgen och/eller MR av bäckenlederna klassificerats enligt axial spondylartrit kriterier. De som uppfyllde kriterierna (269) erbjuds nu 6 års uppföljning med likartad utvärdering som vid inklusion. 50 kontrollpersoner utan reumatologisk- eller inflammatorisk tarmsjukdom har genomgått ett modifierat studieprotokoll.

Betydelse för patienten

Kliniskt väl karakteriserade kohorter är nödvändiga för att studera subgrupperna av axSpA. Nr-axSpA definierades först 2009 och är därför mindre välstuderad. Genom att vi karakteriserar upplevd smärta, tarmbesvär och ev ohälsosamma levnadsvanor vid ett fysiskt besök kan patienten direkt få hjälp med rätt behandling eller remiss till rätt instans. På sikt hoppas vi få bättre förståelse av prognostiska faktorer och sjukdomsutveckling vilket bör kunna leda till tidigare diagnostik. Genom att studera samsjuklighet och ohälsosamma levnadsvanor bör vi kunna bidra till bättre riktad behandling av både grundsjukdom och samsjuklighet.

Lärosäte: Skånes Universitetssjukhus

Belopp: 100000

Ansvarig forskare: Elisabet Lindqvist

År: 2024

Forskningsområden: Ankyloserande spondylartrit