Kan ärftliga faktorer förutsäga läkemedelsbiverkningar vid RA?

Per Hallberg, Docent, Uppsala universitet, Uppsala, 75 000 kr

Läkemedelsbiverkningar är en vanlig orsak till sjukhusinläggningar. Det finns därför mycket att vinna på att genom så kallad precisionsmedicin identifiera det läkemedel och den dos som är bäst för varje patient med hjälp av genetisk testning. För närvarande är dock kunskapen om möjliga genetiska orsaker till läkemedelsbiverkningar begränsad.

Målet med denna studie, som finansieras av Reumatikerförbundet, är att identifiera genetiska faktorer som kan förklara varför vissa patienter drabbas av läkemedelsbiverkningar, i det här fallet metotrexat. Studien hoppas också kunna utveckla tester som kan användas för att förutsäga risken och därmed undvika allvarliga biverkningar.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!