Erik Lönnblom, Karolinska Institutet, 50 000 kronor

Bakgrund och motivering

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har identifierat valet av behandling för nydebuterad reumatoid artrit (RA) som en kunskapslucka. Vi vet idag att ju tidigare en patient diagnosticeras och behandlas, desto bättre är prognosen. Det finns för närvarande inga tillförlitliga biomarkörer för behandlingsval vid diagnos eller riktade behandlingsstrategier innan diagnos. Nya biomarkörer för välja rätt behandling redan innan sjukdomen tagit fäste är helt avgörande för en bättre prognos.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att fortsätta utforska hur analys av ledspecifika autoantikroppar kan användas som biomarkörer i RA och andra ledsjukdomar genom validering tidigare fynd, metodutveckling av vår platform och att leta efter nya biomarkörer.

1) Validera biomarkörer för behandling och sjukdomsdebut från tidigare analyser i större kohorter.

2) Optimera vår platform för analys av ledspecifika autoantikroppar.

3) Skapa nya algoritmer för identifiering av patienter som kräver individanpassad behandling/diagnos.

4) Utforska nya peptider för att identifiera fler kliniskt relevanta biomarkörer i inflammatoriska ledsjukdomar.

Metod

Vårt projekt vilar på tre ben:

1) Platform för analys av antikroppar

2) Välkaraktäriserade patientkohorter

3) Bibliotek av ledspecifika peptider.

Grundprincipen för vår analysmetod är att vi mäter antikroppssvaret i serum mot olika peptider kopplade till magnetiska plastkulor. De olika plastkulorna har unika färgkoder som gör att vi kan mäta upp till 80 olika peptidsvar samtidigt och kräver endast 1 mikroliter serum per prov.

Rådatat från analysen valideras med interna kontroller innan vi normaliserar resultaten för att eliminera bakgrundsbrus och använder sedan flera olika metoder av flervariabelstatistik för korrelera antikroppssvaret mot olika kliniska parametrar i patientkohorterna (t ex behandlingssvar, sjukdomsaktivitet och sjukdomsdebut).

Betydelse för patienten 

Utvecklingen av nya läkemedel mot RA de senaste decennierna har avsevärt förbättrat prognosen, men vi saknar ännu biomarkörer för att kunna förutsäga vilken behandling som passar den enskilda patienten bäst.

Om vår hypotes att patienter med en särskild profil av ledspecifika antikroppar har en annorlunda sjukdomsprofil stämmer, är det möjligt att dessa patienter kan bli hjälpta av en alternativ behandlingsstrategi, t ex en särskilt riktad terapi mot B-celler/antikroppar. Biomarkörer för att predicera RA redan vid tidiga symptom öppnar upp för helt nya behandlingsstrategier riktade mot förebygga sjukdomen innan den får fäste.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 50000

Ansvarig forskare: Erik Lönnblom

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit