Vivianne Malmström, Karolinska Institutet, 200 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

Många inflammatoriska reumatiska sjukdomar karaktäriseras av autoantikroppar. Trots detta så har vi begränsad kunskap om de immunreaktioner som bidrar till sjukdomarnas uppkomst eller kronicitet. I detta forskningsprojekt studerar vi vilka T-celler och vilka B-celler som ligger bakom autoreaktiviteten vid RA, ANCA-vaskulit och SLE. Idag kan vi behandla symptom och begränsa sjukdomsförlopp, men vi kan inte bota eller förhindra sjukdom.

Syfte och mål

Genom detaljerad kunskap om vilka proteiner som T och B-cellerna reagerar mot vid RA, AAV och SLE så kan vi följa autoreaktiva lymfocyter över tid, t ex vid sjukdomsdebut och efter insatt behandling. På så sätt kan vi övervaka immunsystemet och kanske förutsäga skov. I ett nästa steg kan samma information används för att utveckla en ny generation läkemedel som omskolar immunsystemet och på så sätt avslutar autoreaktiveten, kanske redan innan den hunnit få fäste.

Progress

Många inflammatoriska reumatiska sjukdomar karaktäriseras av autoantikroppar. Trots detta så har vi begränsad kunskap om de immunreaktioner som bidrar till sjukdomarnas uppkomst eller kronicitet. Vi har utvecklat tekniker för att studera både autoreaktiva T och B-celler i prover från patienter med RA, ANCA-vaskulit och SLE. Vi publicerar regelbundet våra resultat och gör små, men viktiga steg framåt. Vi kan nu övervaka de autoreaktiva cellerna, dvs följa hur de förändras över tid. På så sätt kan vi studera vilka immunreaktioner som bidrar till sjukdomsaktivitet . Vi samarbetar både inom Sverige och i internationella projekt så att ny kunskap kan komma till nytta i andra forskningsprojekt och i förlängningen i kliniken.

Betydelse för patienten 

Vår forskning är translationell och preklinisk i sin natur. Men våra metoder att övervaka/monitorera de sjukdoms-associerade T och B-celler har potential att mäta  ’mängden autoreaktivitet’ och om den visar sig associera till risk för ökad sjukdomsaktivitet och skov så kan det leda till patientnytta. Dessutom hoppas vi att våra projekt kommer att bidra till nya toleransterapier i det längre perspektivet som t o m kan förhindra sjukdom i risk-individer.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Vivianne Malmström

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit