Gunnel Nordmark, Uppsala Universitet, 205 000 kronor

Bakgrund och motivering

Primärt Sjögrens syndrom (pSS) är en kronisk reumatisk sjukdom med ökad risk för lymfom (lymfkörtelcancer), vilket drabbar cirka 5% av patienterna. Lymfomen uppstår vanligen i de stora spottkörtlarna. Det är inte känt varför en godartad inflammation övergår i lymfom. Det finns kliniska riskfaktorer, exempelvis svullnad av stora spottkörtlarna och blodkärlsinflammationer, men de flesta patienter med dessa symptom kommer inte att drabbas av lymfom. Det finns ett stort behov av att hitta bättre riskmarkörer.

Syfte och mål

Syftet med denna studie är att hitta markörer i arvsanlagen (DNA), karaktärisera hur dessa regleras och uttrycks och identifiera markörer i blodets proteiner som kan tyda på risk att utveckla lymfom. Målsättningen är att utveckla en riskmodell för att hitta patienter med pSS med ökad risk för lymfom, för klinisk monitorering och tidig behandling. De specifika målen är att 1) identifiera nya riskgener och beräkna den genetiska risken för lymfom vid pSS 2) bestämma vilka proteiner som finns ökade i blodet och 3) att analysera enskilda celler för att se vilka specifika celltyper som är aktiva vid tidpunkten för lymfominsjuknandet.

Metod

1) Totalt 1160 skandinaviska patienter och >7000 kontroller har analyserats för variationer i arvsanlagen och riskgener för lymfom kommer att studeras. En genetisk risk kommer att beräknas baserat på gener associerade till pSS och analyseras för association till lymfom.

2) Patienter med pSS som precis insjuknat i lymfom, pSS med tidigare lymfom, pSS utan lymfom samt friska individer inkluderas. Vilka gener som är uppreglerade och vilka protein i blodet som är ökade vid tidpunkten för lymfom kommer att studeras.

3) Enskilda celler renas fram från patienter med pSS med och utan lymfom. En frågeställning är om specifika cellers genuttryck skiljer sig mellan pSS som precis insjuknat i lymfom jämfört med pSS utan lymfom och friska individer.

Betydelse för patienten 

Dessa studier med >1100 väl klassificerade patienter med pSS från Skandinavien ger oss unika möjligheter att identifiera riskfaktorer för lymfom. Detta utgör en av de största insamlade patientgrupperna i världen med omfattande genetiska och kliniska data där vi kan studera arvsanlagen, hur dessa regleras och uttrycks samt definiera riskmarkörer i blodet. Målet är att förstå de bakomliggande sjukdomsmekanismerna samt att finna markörer för olika undergrupper av patienter med pSS och identifiera dem med störst risk för lymfom. Patientnyttan är då tätare uppföljning, prognos, tidig upptäckt och behandling – precisionsmedicin.

Lärosäte: Uppsala universitet

Belopp: 205000

Ansvarig forskare: Gunnel Nordmark

År: 2023

Forskningsområden: Sjögrens syndrom