Mattias Svensson, Göteborgs universitet, 175 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) karaktäriseras av kronisk ledinflammation och progressiv leddestruktion. En grupp bindävsceller, kallade fibroblaslika synoviocyter (FLS), spelar en central roll för den leddestruktion som sker vid RA. I preliminära studier har vi sett att molekylen amphiregulin, som utsöndras av immuncellen ”medfödda lymfoida celler” (ILC), aktiverar ett leddestruktivt beteende hos FLS. För att minska leddestruktionen hos RA patienter behöver vi förstå betydelsen av amphiregulin i denna process.

Syfte och mål

Vårt mål är att kartlägga hur samspelet mellan ILC celler och FLS påverkar utvecklingen av RA. Syftet med denna studie är att studera hur ILC celler aktiverar FLS genom att 1) bestämma rollen för ILC celler i experimentell RA, 2) karaktärisera ILC celler i leden hos patienter med RA samt 3) bestämma om ILC celler aktiverar ett leddestruktivt beteende hos FLS. Vår hypotes är att vid RA ansamlas ILC celler i leder där de utsöndrar amphiregulin vilket leder till att FLS blir aggressiva och börjar förstöra leden.

Metod

För att erhålla bevis för vår tes kommer vi i detta projekt att utföra tre delstudier där vi 1) använder en musmodell av RA för att erhålla bevisa för att ILC celler förvärrar sjukdomsförloppet genom att utsöndra amphiregulin, 2) studera ifall ILC celler som utsöndrar amphiregulin finns i leden hos patienter med RA genom att använda ledvävnad från patienter med ledgångsreumatism och kontroller samt 3) använda cellkulturer för att studera om det amphiregulin som utsöndras av ILC celler aktiverar ett FLS beteende hos ledfibroblaster.

Betydelse för patienten 

Behandlingen av ledgångsreumatism har förbättrats avsevärt de senaste åren och prognosen för nydiagnostiserade patienter är idag mycket bra. Trots dessa framgångar är det fortfarande många patienter som inte blir fullt hjälpta av dagens behandling och det finns därför ett stort behov av att hitta nya behandlingsmetoder. Med våra studier hoppas vi kunna kartlägga en helt ny sjukdomsmekanism vid RA. Detta är av största vikt för att i framtiden kunna hitta nya behandlingsmetoder som är mer effektiva och kan hjälpa fler patienter.

Lärosäte: Göteborgs universitet

Belopp: 175000

Ansvarig forskare: Mattias Svensson

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit