När får man vaskulit? Kronologisk kartläggning av förloppet innan diagnos

Ewa Berglin, Med Dr, Umeå universitet, Umeå, 75 000 kr

ANCA-associerade vaskuliter (AAV) är sjukdomstillstånd som karakteriseras av inflammation i små blodkärl i olika organ i kroppen. Orsakerna till AAV är delvis okända, men flera riskfaktorer kan bidra, såsom tidigare infektioner, läkemedel, miljöfaktorer och ärftlighet. ANCA är en antikropp som reagerar mot kroppens egna vävnader, vanligt förekommande i vissa vaskuliter men sällsynt hos friska.

Studien som får stöd från Reumatikerförbundet avser undersöka om ANCA kan förekomma i blodet hos friska individer som senare utvecklar AAV, eller om de uppkommer precis i anslutning till symtomdebuten. Resultaten väntas ge ökad kunskap om tidsförloppet i utvecklingen av AAV och bidra till förståelsen av varför sjukdomen uppkommer.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!