Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, 250 000 kronor, 2-års anslag år 2/2023

Bakgrund och motivering

Ncf1 är en av de viktigaste generna som kontrollerar autoimmun sjukdom, i både människa och mus. Ncf1 styr produktionen av syreradikaler och tvärtemot den populära uppfattningen i hälsokostbranschen är det brist på syreradikaler som kan orsaka autoimmun sjukdom i såväl möss som hos människor, t.ex. reumatoid artrit (RA).

Syfte och mål

Vi föreslår att produktion av Ncf1-producerade syreradikaler i B-celler är nyckeln till att kontrollera immunologisk tolerans och kan därmed också vara förklaring till att RA utvecklas. Vi planerar nu att undersöka denna hypotes med hjälp av våra nya humaniserade modeller för RA. som utvecklar de klassiska antikropparna som vi ser i RA. Vi kommer att isolera B celler som kan producera dessa antikroppar och kommer att undersöka om uttrycket av den variant av Ncf1 som är associerade med human sjukdomen kan bryta toleransen i dessa B celler så att de nu kan producera autoantikroppar och driva sjukdomen.

Progress

Bidraget har använts i enlighet med planen vilket manifesteras i ett stort antal publikationer.

Betydelse för patienten 

Vi har kunnat identifiera de viktigaste generna associerade med autoimmun artrit (motsvarar RA) i djurmodeller, vilka har direkt relevans för människan, och vi kommer nu med hjälp av dessa fynd försöka lösa gåtan hur B-cellstolerans bryts som är de första stegen mot att utveckla RA.

Resultaten från denna studie kommer sannolikt att kunna ge insikt i vad som orsakar och driver RA. Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla ny tidig behandling som förebygger och helt botar från sjukdomen. I vår grupp gör vi det genom att utveckla ny diagnostik och ett vaccin mot reumatoid artrit

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 250000

Ansvarig forskare: Rikard Holmdahl

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit