Johan Frostegård, Karolinska Institutet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Även om förståelsen och behandlingen av reumatiska sjukdomar har förbättrats finns det ändå väldigt mycket kvar att göra. Forskargruppen har upptäckt att antikroppar mot ett litet fettämne, PC (anti-PC), som finns i oxiderade fetter (LDL) och på vissa mikroorganismer och bakterier har skyddande egenskaper vid reumatisk sjukdom och även klarlagt bakomliggande, antiinflammatoriska mekanismer. Hypotesen är att lågt anti-PC kan orsaka reumatisk sjukdom och komplikationer som hjärtkärlsjukdom (CVD).

Syfte och mål

Syftet är att förbättra förståelse, prevention och behandling av reumatisk sjukdom genom att bättre förstå hur anti-PC regleras och förutsäger prognos samt att utveckla vaccination med PC. Vi har även lagt fram andra men näraliggande hypoteser som undersöks: Annexin A5 (AnxA5) har vi visat vara anti-inflammatoriskt och blodfettssänkare som statiner och PCSK9-hämmare har vi rapporterat ha immunologiska egenskaper och dessa studeras. De specifika målen är att undersöka dessa nya faktorer vid flera olika reumatiska sjukdomar med en kombination av kliniska, experimentella och datorsimuleringsmetoder (artificiell intelligens, AI).

Metod

Vi kombinerar kliniska kohortstudier med experimentella studier, där hypoteser kan testas. Även fortsättningsvis studeras SLE i en uppföljning av vår SLE studie SLEVIC. JF deltar som WP-ledare i två EU-projekt: Preciseads, ett mycket stort EU-projekt (IMI), samt i INTRICARE där anti-PC studeras. RA studeras i olika samarbetsprojekt, med inriktning på anti-PC och betydelse för om man svarar på biologiska läkemedel. Immunologiska celler från patienter undersöks, i olika experimentella system, som hur T celler aktiveras av PC och oxiderade fetter. Reglering av anti-PC och PC-vaccin studeras. Vi har utvecklat monoklonala anti-PC vars funktion undersöks. I en ny utveckling datorsimulerar vi hur anti-PC och andra ämnen interagerar, och har publicerat detta.

Betydelse för patienten 

På några års sikt kommer vi att kunna klarlägga hur bra anti-PC är på att förutsäga reumatiska sjukdomars prognos, inklusive samband med läkemedelsbehandling vid SLE, RA och flera andra systemsjukdomar, där vi redan har publicerat mycket. En möjlighet finns att kombinera med behandling, där låga nivåer av anti-PC kan bli urvalskriterium eftersom vi utvecklar vaccin baserat på PC. En prototyp för ett sådant vaccin kan vi ha utvecklat inom 2-3 år. AnxA5 som tänkbar ny behandling ligger längre fram i tiden, men studierna om statiner och PCSK-9 hämmare som immunologisk behandling baserat på våra fynd kan göras snart (av industrin).

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Johan Frostegård

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit,Systemisk lupus erythomatosus