Karin Lundberg, Karolinska Institutet, 150 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit (RA) är en folksjukdom som kan orsaka stort lidande och en hög samhällskostnad. Vissa gener, rökning och tandlossningssjukdom (parodontit, PD) utgör riksfaktorer för RA, men de underliggande mekanismerna måste kartläggas för att utveckla effektivare behandlingar, diagnostiska/prognostiska biomarkörer och preventiva åtgärder. Vår forskning visar på ett samband mellan bakterier som orsakar PD och förekomst av autoantikroppar i RA. Vi undersöker därför bakteriers roll vid utvecklingen av RA.

Syfte och mål

Syftet med min forskning är att undersöka om det finns ett kausalt samband mellan bakterier som orsakar PD och utveckling av autoimmunitet kopplad till RA. Vi kommer att undersöka: 1) om orala bakterier/PD associerar med specifika RA-autoantikroppar; 2) om antikroppar mot orala bakterier kan utgöra prediktiva biomarkörer för RA och/eller behandlingssvar; samt 3) om RA-autoantikroppar: a) produceras i munhålan, b) binder till (”kors-reagerar” med) bakterier i munhålan och/eller i tarmen, c) kan orsaka (experimentell) parodontit, och  d) i kombination med orala bakterier kan orsaka (experimentell) artrit.

Metod

Med s.k. ELISA-/multiplex-teknologi kommer vi att undersöka förekomst av antikroppar mot orala bakterier i förhållande till autoantikroppar i >2000 blodprover från tre stora patientkohorter (PerioGene North, TwinGene, RISK-RA), samt i 712 blodprover från NordStar kohorten, före/efter RA-behandling (4 behandlingsarmar).

Med s.k. tetramer-teknologi/spektral flödescytometri kommer vi även att karaktärisera cellerna som binder till autoantigen/bakterier i blodprover från RA patienter.

Vidare producerar vi monoklonala antikroppar från humana gingivala B celler, för att undersöka reaktiviteten mot autoantigen/bakterier (med hjälp av ELISA, Western blot och mikrobiotacytometri), samt eventuella patogena effekter in vitro (cellstudier) och in vivo (djurmodeller).

Betydelse för patienten 

Det aktuella forskningsprojektet har potential att ta reda på om orala bakterier är kopplade till utvecklingen av RA, klargöra de underliggande molekylära mekanismerna, samt identifiera prediktiva biomarkörer. Den här kunskapen kan komma att ligga till grund för utvecklingen av nya läkemedel, samt ett pre-kliniskt arbete med den orala hälsan i fokus. Eftersom den orala hälsan är förändringsbar, och parodontit – en av världens vanligaste inflammatoriska sjukdomar – kan behandlas aktivt, skulle vi genom att eliminera farliga orala bakterier potentiellt kunna sakta ner eller t.o.m. förhindra utvecklingen av RA.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 150000

Ansvarig forskare: Karin Lundberg

År: 2023

Forskningsområden: Reumatoid artrit