Patientens prioritering i fokus för bättre omvårdnad vid myosit

Helene Alexanderson, Docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, 200 000 kr

Idag är det svårt att förutsäga förväntad sjukdomsutveckling hos patienter med kronisk muskelinflammation – myosit – och alla patienter behandlas enligt samma principer. Reumatikerförbundet delfinansierar ett projekt som tittar på om tidig vävnadsskada är kopplat till muskelfunktion och livskvalitet hos patienter med myosit. Studien utreder också hur man bäst kan mäta de områden patienterna upplever som viktigast; muskelsymptom, fysisk aktivitetsnivå, smärta och trötthet. Man kommer även undersöka om patienter med nydebuterad myosit tolererar högintensiv träning och hur det i så fall påverkar sjukdomsaktivitet och livskvalitet. Samtliga delar av projektet kommer att leda till förbättrat omhändertagande av personer med myosit.


Lärosäte: Karolinska Universitetssjukhuset

Belopp: 200000

Ansvarig forskare: Helene Alexanderson

Diagnos: Array

År: 2020

Forskningsområden: Myosit


Sök bland forskningsprojekt
  • Sortera

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!