Psoriasisartrit – smärta, levnadsvanor och hälsa

Nina Brodin, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 100 000 kr

Det saknas idag studier med fokus på smärta i relation till levnadsvanor hos personer med psoriasisartrit (PsA). Trots ständigt förbättrad läkemedelsbehandling och bättre inflammationskontroll uppfattas smärta fortfarande som ett stort problem bland patienter och deras vårdgivare.

Det övergripande syftet med projektet är att utforska erfarenheter av smärta och förhållandet mellan aspekter av smärta och levnadsvanor såsom rökning, alkohol, kost, fysisk aktivitet och sömn hos patienter med PsA. Fördjupad kunskap kommer att bidra till ökad förståelse och bättre insatser i denna grupp patienter där smärta är ett stort problem och där förbättrade levnadsvanor kan vara till stor nytta.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!