Psykisk ohälsa hos barn med reumatisk sjukdom

AnnaCarin Horne, Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Syftet med denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, är att studera patienter med barnreumatisk ledsjukdom (JIA) och eventuella samband med psykisk ohälsa och sjukdomsaktivitet.

Projektet avser genomföra en nationell register-baserad studie där man jämför patienter med  allmänbefolkningen. Registerdata mellan 2012-2017 studeras då dessa patienter haft tillgång till dagens moderna terapier. Genom ökad kunskap om förekomsten av psykisk ohälsa hos patienter med JIA, hur sjukdomsaktivitet påverkar risken för psykiatrisk samsjuklighet och hur psykisk ohälsa kan påverka upplevd sjukdomspåverkan kan vi identifiera vilka patienter som kräver riktade insatser i samverkan med psykiatrin för att förbättra omhändertagandet och därmed förbättra beslutsunderlagen vid behandling av dessa patienter.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!