Anders Bengtsson, Lunds Universitet, 350 000 kronor

Bakgrund och motivering

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) är en kronisk inflammatorisk autoimmun sjukdom som drabbar

huvudsakligen kvinnor i fertil ålder med inflammatoriska symptom från hud, leder och inre organ som njurar och

även hjärnan. Sjukdomen får många olika konsekvenser såsom tydligt nedsatt livskvalitet och arbetskapacitet. Dagens behandling är otillräcklig och därför uppstår irreversibla organskador som leder till ökad dödlighet, kardiovaskulär sjukdom med hjärtinfarkt/stroke och neuropsykiatriska skador.

Syfte och mål

Övergripande syfte: Att kartlägga hur sjukdomen yttrar sig hos patienter med SLE och att undersöka vad som gått fel i immunsystemet

Specifika mål:

I) Att studera de två stora kliniska problemen vid SLE idag: kardiovaskulär sjukdom och neuropsykiatriska manifestationer och hur biomarkörer kan användas vid uppföljning och prediktion för dessa manifestationer

II) Undersöka betydelsen av felaktigt reglerade trombocyter (blodplättar) vid SLE

III) Undersöka genetiken bakom produktion av fria syreradikaler (Reactive Oxygen Species = ROS) och hur det påverkar prognos och vilken typ av SLE man får

Metod

Vi har följt en stor grupp av SLE-patienter från sjukdomsdebut och framåt sedan 80-talet genom att regelbundet och över tid registrera hur deras sjukdom yttrar sig, vilka skador sjukdomen leder till, hur aktiv sjukdomen är och vilka mediciner man tar. På detta sätt kan vi uttala oss om prognosen på lång sikt och kommer nu att fokusera på att studera de två största kliniska problemen vid SLE av idag: kardiovaskulär sjukdom och neuropsykiatriska manifestationer. Vår forskning spänner över både klinisk och experimentell forskning. Det medför att de fynd vi gör när vi undersöker den autoimmuna och inflammatoriska processen vid SLE används för att utveckla biomarkörer för att förutspå prognosen och vid uppföljning av våra patienter.

Betydelse för patienten 

Som patient i våra projekt erbjuds man en noggrann genomgång av sjukdomsaktivitet, pågående behandling och bedömning av risk för skador som exempelvis hjärtinfarkt och neuropsykiatriska manifestationer. Detta hjälper både patienten och professionen att hitta faktorer som kan justeras och därmed minska riskerna för skador av den kroniska inflammationen. Genom ökad förståelse för sjukdomsprocessen tänker vi oss absolut att vi ska kunna bidra till att hitta nya vägar till behandling som kan förbättra livet för patienter med SLE.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 350000

Ansvarig forskare: Anders Bengtsson

År: 2023

Forskningsområden: Systemisk lupus erythomatosus