Stor satsning på grundläggande artrosforskning

Martin Englund, Med Dr, Lunds universitet, Lund, 250 000 kr

Artros är vår vanligaste kroniska ledsjukdom som drabbar ca var fjärde svensk över 45 års ålder och det saknas effektiva behandlingsmetoder som bromsar eller förhindrar sjukdomen. En trasig menisk är en mycket stark riskfaktor för knäledsartros. I de flesta fall beror det inte på en skada utan på långsam nedbrytning av meniskvävnaden, men man vet inte hur detta går till.

De övergripande målen i projektet som får stöd från Reumatikerförbundet är att utreda den molekylära process som sker i meniskvävnaden vid artros och följa effekten av artrosbehandlingar. En långsiktig vision är att ta fram nya läkemedel mot artros som fokuserar på att bromsa nedbrytning av meniskvävnad.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!