Karine Chemin, Karolinska Institutet, 175 000 kronor

Bakgrund och motivering

Reumatoid artrit, myosit och psoriasisartrit är kroniska autoimmuna sjukdomar som representerar en klinisk utmaning på grund av variationen i behandlingssvar och återfall av symptom. T-cellinfiltrat har beskrivits vid inflammationsområde men hur de deltar i vävnadsskador och kvarstår över tiden är fortfarande i stort sett okänt. Vi vill förstå vilka mekanismer T celler använder för att förstöra egna kroppsceller. För att förbättra behandlingen behövs ökad kunskap om hur och varför sjukdomen börjar.

Syfte och mål

För att förbättra behandlingen behövs ökad kunskap om hur sjukdomen börjar. Med detta projekt, vill vi förstå vilka mekanismer T celler använder för att förstöra egna kroppsceller.  Vår a tre specifika mål är:

1- Identifiera gener som uttrycks i T celler från musklerna av myosit patienter med hjälp av djup encells sekvensering analys

2- Studera T celler i ledvätska hos RA patienter

3- Undersöka T celler i ledväska hos PsA patienter

Metod

Vi samarbetar med reumatologkliniken, KI, Solna och använder prover från inflammationsområden (ledvätska i RA och PsA och muskelbiopsier i myosit) och blodprov. Vi använder olika encells sekvensering strategier för att identifiera gener som uttrycks i T celler som finns i lederna och musklerna. Vi avser även att analysera biopsier från myosit patienter efter behandling. All data kommer att bekräftas med klassisk molekylärbiologiska tekniker. Till exempel, har vi preliminära resultat på muskelbiopsier från patienter med myosit som visar att det är möjligt att generera djup transcriptomic analys och identifiera gener som är uttryckta bara i T celler som finns i musklerna. Sådana gener kan representera nya terapeutiska mål för en riktad behandling.

Betydelse för patienten 

Det finns för tillfället ingen behandling som botar artrit eller myosit. Patienter med autoimmuna sjukdomar drabbas ofta av infektioner på grund av immunosuppressiva behandlingar. Med detta projekt vill vi förstå vilka mekanismer T celler använder för att förstöra egna kroppsceller. Framtida förhoppningar är att kunna kontrollera bara de T celler som ser kroppsegna celler utan att påverka andra T celler som är viktiga för att försvara sig mot bakterier och virus. Vi vill också upptäcka specifika T celler för att förutsäga vilka patienter med myosit som har högre risk att utveckla cancer i en mycket tidig fas.

Lärosäte: Karolinska Institutet

Belopp: 175000

Ansvarig forskare: Karine Chemin

År: 2023

Forskningsområden: Myosit,Psoriasisartrit,Reumatoid artrit