Tidigt omhändertagande vid risk för långvarig smärta

Jon Lampa, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 200 000 kr

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk sjukdom, kännetecknad framför allt av inflammation i lederna. Trots effektiva behandlingar drabbas majoriteten patienter av långvariga smärtproblem och svårbehandlad trötthet, som i många fall orsakar fortsatt sänkt arbetsförmåga också när ledinflammationen är behandlad.

Syftet med denna studie som får stöd från Reumatikerförbundet, är att kartlägga förekomst och mönster av kvarstående smärta och trötthet vid RA första året efter diagnos, samt hur detta kan förutsäga en utveckling av kronisk, generaliserad smärta. En kartläggning av smärtmönster förväntas ge omedelbar kunskap till  kliniken så patienter med överhängande risk för kvarstående smärta kan behandlas tidigt.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!