Eva Ageberg, Lunds Universitet, 252 000 kronor

Bakgrund och motivering

Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros tidigt i livet. Artros är en kronisk sjukdom där vävnader i leden successivt bryts ner. Dessa unga personer behöver effektiv behandling för att förebygga mer besvär och få god livskvalitet. Träning minskar smärta samt förbättrar funktion och livskvalitet, men träning är en underutnyttjad behandlingsform och gängse träning visar bara måttlig effekt.

Syfte och mål

Det övergripande målet är att optimera individanpassad träning som behandling för unga och medelålders personer med skada i höft och knä som drabbats av artros eller har hög risk att utveckla tidig artros. Specifika syften är att: 1) utveckla och testa en ny träningsmodell där muskler och hjärna tränas samtidigt, 2) utveckla och testa en ny gradvis stegrad behandlingsmodell, med en fysioterapeutisk behandling som förstabehandling och 3) undersöka om god muskelfunktion förebygger och/eller bromsar artrosutveckling.

Metod

Vi utvecklar och testar en ny träningsmodell där muskler och hjärna tränas samtidigt med övningar som är relevanta, meningsfulla och efterliknar verklig fysisk eller daglig aktivitet. Personer med knäskada fördelas slumpmässigt till ny träningsmodell eller gängse träning och funktion samt livskvalitet mäts före och efter träningsperioden. Vi ska utveckla en ny strukturerad behandlingsmodell innefattande patientutbildning och individualiserad och gradvis stegrad fysioterapeutledd träning för personer med smärta i höften. För att studera om god muskelfunktion förebygger och/eller bromsar utveckling av artros undersöks personer med knäskada med olika test av muskelfunktion och med olika mått på artros över tid.

Betydelse för patienten 

Målet är att optimera individanpassad träning som behandling för unga och medelålders personer med tidig artros eller stor risk att utveckla artros. Operation kan behövas, men det är en dyr behandlingsform med risk för allvarliga biverkningar. En flexibel och individanpassad behandlingsmodell i ett tidigt skede minskar onödigt lidande för patienten. Behandling med effektiv träning kommer att göra skillnad för de många personer som lever med skada i knä och höft. Kostnader för samhället minskar genom att resurser fördelas mer lämpligt med fokus på tidiga, ofarliga och kostnadseffektiva åtgärder med kortare väntetider.

Lärosäte: Lunds universitet

Belopp: 252000

Ansvarig forskare: Eva Ageberg

År: 2023

Forskningsområden: Artros