Träning förebyggande vid artros

Eva Ageberg, Professor, Lunds universitet, Lund, 200 000 kr

Unga och medelålders personer med skada i knä och höft riskerar att drabbas av artros, en kronisk sjukdom där vävnader i leden successivt bryts ner, tidigt i livet. Träning minskar smärta samt förbättrar funktion och livskvalitet, men träning är en underutnyttjad behandlingsform och vedertagen träning visar måttlig effekt.

Syftet med projektet som får stöd från Reumatikerförbundet är att förbättra individanpassad träning enligt en ny träningsmodell som behandling för unga och medelålders personer med artros. Man ska undersöka om god muskelfunktion förebygger och/eller bromsar utvecklingen av artros. En flexibel och individanpassad behandlingsmodell i ett tidigt skede förväntas minska på onödigt lidande för patienten.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!