Träning förebyggande vid artros

Artros är en kronisk sjukdom där vävnader i framför allt knä- och höftled successivt bryts ner med smärta, funktionsnedsättning och försämrad livskvalitet som följd.

Övervikt, skada i led och fysisk inaktivitet är riskfaktorer för artros som går att påverka och ett projekt som får stöd från Reumatikerförbundet inriktar sig på att behandla skada i led och förebygga artros i tidigt skede under sjukdomen.

Målet är att utvärdera och förbättra befintliga behandlingar samt undersöka om träning och god muskelfunktion skyddar leden och därmed kan förebygga eller bromsa utveckling av artros. Genom en flexibel och individanpassad behandlingsmodell i ett tidigt skede kan onödigt lidande för patienten minimeras.

Lärosäte: Lunds universitet
Belopp: 150000
Ansvarig forskare: Eva Ageberg
År: 2019
Forskningsområde: Artros, Träning och fysisk aktivitet
Sök bland forskningsprojekt
  • Sortera

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!