Träning vid systemisk skleros

Carina Boström, Docent, Karolinska Institutet, Stockholm, 150 000 kr

Inom ramen för ett omfattande forskningsprojekt gällande patienter med systemisk skleros (SSc) undersöks samband finns mellan rörlighet, fysisk aktivitet och livskvalitet. Vilka är effekterna av ett patientutbildningsprogram för patienter med SSc med fokus på levnadsvanor?

Denna studie, som får stöd från Reumatikerförbundet, mäter sjukdomsaktivitet och organpåverkan, fysisk aktivitet samt levnadsvanor i relation till livskvalitet för patienter med Ssc.  Projektet kommer att ha stor klinisk relevans och nya rutiner för hur patienter bör följas över tid kan komma att utvecklas. Levnadsvanor påverkar sjukdomen och fysisk träning är en viktig del av behandlingen därför är det viktigt att utveckla och utvärdera patientutbildningsprogram för patienter med SSc.

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!