Forskningsrapport 2018 - Reumatikerförbundet

Forskningsrapport 2018

I årets forskningsrapport skriver Reumatikerförbundet om de 91 forskningsprojekt som fick anslag under 2018 samt om deras riktade forskningssatsningar på särskilt viktiga områden såsom gikt och artros.

– Jag hoppas att forskningsrapporten ger en större förståelse för en av vår tids största folksjukdomar, och behovet av långsiktig och omfattande forskning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Idag vet forskarna mer om vad som orsakar reumatiska sjukdomar, vilket har bidragit till att konsekvenserna av reumatisk sjukdom kan lindras för många och i vissa fall kan reumatism nu även förebyggas. För att hitta boten till reumatiska sjukdomar krävs fortsatta satsningar på forskning. I rapporten berättar forskarna själva om viktiga framsteg, från vikten av tidig diagnos, förebyggande av reumatiska sjukdomar och olika typer av lindrande behandlingar inkluderande läkemedel till fysisk aktivitet.

– Det är kostsamt att bedriva högkvalitativ forskning i världsklass. Tack vare gåvor från givare kan vi fortsätta att stötta svensk forskning om reumatiska sjukdomar, säger Li Alemo Munters, forskningschef Reumatikerförbundet.

Mer om forskningsprojekten i forskningsrapporten:

Målet är att kunna förebygga ledgångsreumatism
Forskare: Professor Anca Catrina, Karolinska institutet.
Genom att förstå sjukdomen bättre, och hur den uppkommer hoppas man kunna utveckla metoder för att stoppa att ledgångsreumatism bryter ut. Ett sätt kan vara genom redan godkända läkemedel som prevention.

Jagar markörer för snabbare diagnos och bättre behandling
Forskare: Professor Helena Forsblad d’Elia, Norrlands universitetssjukhus
Det finns mycket kvar att lära om ankyloserande spondylit. Genom att hitta markörer kan man snabbare ställa rätt diagnos och starta rätt behandling.

Extra viktigt att förebygga smärta hos barn
Forskare: Epidemiolog och forskare Anna Jöud, Lunds universitet
Det finns en stor brist på kunskap kring barn med generaliserad smärta och fibromyalgi. Både hur vanligt det är och hur smärtan ska förebyggas. Forskningen ska leda till ett strukturerad omhändertagande för vad som ska göras och när det ska göras.

Här laddar du ner och läser Reumatikerförbundets forskningsrapport 2018

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng