Råd till reumatiker om coronaviruset

Corona

Är du orolig för Coronaviruset? Här samlar vi tillgänglig information riktad till dig som är reumatiker.

Forskarna vet inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta

Enligt Folkhälsomyndigheten är det nya coronaviruset för nytt för att forskarna ska kunna ge svar på vilka grupper som är extra utsatta för svår infektion av viruset. Studier visar dock att hög ålder är den främsta riskfaktorn och äldre människor är därmed en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

– När det gäller reumatiker finns det fortfarande inga data som talar för att  risken för våra patienter skulle vara större än för de andra patienter som behandlas med läkemedel som nedsätter immunförsvaret. Däremot har analyser av fall i Kina visat att äldre personer har större risk att drabbas och risken ökar om man samtidigt har andra kroniska sjukdomar, säger Meliha C Kapetanovic, överläkare och adjungerad professor i reumatologi.

Råd till dig som tar immunhämmande läkemedel

Svensk Reumatologisk förening (SRF) är en organisation för Sveriges reumatologer och andra läkare med intresse för reumatologi. Så här skriver de på sin hemsida:

I nuläget bedöms inte patienter som får immunsuppressiva läkemedel för reumatisk sjukdom vara en riskgrupp för svår COVID-19 infektion. Självklart kan patienter med reumatisk sjukdom tillhöra en riskgrupp av andra skäl, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

SRF har också tagit fram en vägledning som rör dig som tar immunhämmande läkemedel. Här är råden i korthet:

  • Du rekommenderas att inte stoppa eller minska din anti-reumatiska behandling om du inte har infektionstecken.
  • Du kan också fortsätta som vanligt (dvs med lägsta möjliga dos) med din smärtstillande behandling som ofta är paracetamol (t ex Alvedon och Panodil) eller NSAID-preparat (t ex Orudis, Naproxen, Brufen, Ibumetin, Diklofenak och Voltaren med flera).
  • Om du tror att du är smittad av COVID-19, eller är i behov av sjukvårdsrådgivning, ring 1177 eller läs på 1177.se. Berätta om din läkemedelsbehandling och om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor. 
  • Åk inte till reumatologens mottagning eller avdelning om du har tecken på luftvägsinfektion.
  • Om du har luftvägssymtom och feber och misstänker att du kan ha covid-19 bör du avbryta din biologiska behandling. Diskutera detta med din reumatolog.
  • Om du använder kortison bör du fortsätta med detta om du inte får andra information från din reumatolog.

Här finns hela vägledningen på SRF’s hemsida.

Vägledningen från SRF är baserade på EULAR’s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. EULAR är en europeisk organisation som samlar vårdprofession, forskare och patientförbund inom fältet reumatism. Här finns EULAR:s riktlinjer på deras hemsida (på engelska).

Ring 1177 om du har symptom

Om du har symptom ska du inte åka till vården fysiskt. Ring 1177 eller besök dem på deras hemsida.

Vid kontakt med vården, berätta om din läkemedelsbehandling och om du har någon sjukdom som påverkar hjärta eller lungor.

Om du inte har symptom, men har frågor om corona ska du inte belasta 1177, utan istället ringa 113 13.

Uppdaterad information från ansvariga myndigheter i Sverige

För uppdaterad information om utvecklingen hänvisar Reumatikerförbundet till ansvariga myndigheter och deras hemsidor.

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Krisinformation.se – webbplats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. https://www.krisinformation.se/

1177 – information om corona och covid-19 oavsett vilken region du finns i:
https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Informationsnumret 113 13 – om du inte hittar information på webben kan du ringa 11313, Sveriges nationella informationsnummer för stora olyckor och kriser. Där kan du få svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade.

Har du frågor om vaccin och covid-19?

Just nu får vi många frågor om vaccin och covid-19. Vi ger inte medicinska råd i enskilda fall. Kontakta den mottagning där du behandlas för råd som gäller för dig.

 

Den information vi kan ge är allmän och du kan läsa dem här: Information om corona och vaccinationer.  Har du en mer generell fråga om reumatiska sjukdomstillstånd är du varmt välkommen att höra av dig till vår frågelinje. Kontaktuppgifter hittar du här: Reuma direkt


Mer information
hittar du alltid på Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Facebook-kommentarer

2 reaktioner på ”Råd till reumatiker om coronaviruset”

  1. Pingback: Reumatikerdistriktet Älvsborg – Reumatikerdistriktet Älvsborg

  2. Pingback: Inställt – Reumatikerföreningen Trollhättan

Kommentarer är stängda.

Du missar väl inget?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Klicka på knappen och anmäl dig.

Välkommen!

Nej tack, en annan gång!