Grattis Annika Broberg! Vinnare av Reumatikerförbundets uppsatstävling

”Min ideala arbetsgivare – som inte ser min reumatism som ett hinder”, det är temat för 2019 års uppsatstävling. Idag har Reumatikerförbundets uppsatsjury glädjen att meddela att Annika Brobergs berättelse vunnit första pris. Här kan du läsa den.

Motiveringen lyder:

”Annika Broberg ger en bra beskrivning på hur en arbetsgivare lyckats med att anpassa arbetsmiljön och hur en anställd trots sin reumatism kan leva ut sin dröm. ”Jag har haft turen att bli positivt bemött och förstådd”, skriver Annika. Att trivas och må bra på arbetsplatsen är viktigt för alla. Vi hoppas att berättelsen kan inspirera både arbetstagare och arbetsgivare till att skapa en bra arbetsmiljö.”

Varför arbetsmiljö som tema?

”Arbetet med tillgänglighet förbättrar kvaliteten i arbetsmiljön dels genom att arbetstagarnas resurser tas till vara, dels genom att vi får ett humant arbetsklimat där människors olikheter är en tillgång. När alla får plats, kan både personalen och arbetet utvecklas”, skriver Arbetsmiljöverket.

Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Arbetsgivaren har ett ansvar att anpassa arbetsplatsen om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning.* Uppsatstävlingens tema det här året är att beskriva goda exempel på arbetsplatser där arbetsgivaren anpassat miljön och tagit hänsyn till arbetstagarens situation i livet. Goda exempel kan ge ringar på vattnet och hjälpa andra arbetsgivare och arbetstagare att hitta bra lösningar för att skapa en bra arbetsmiljö.

Del av en större tävling

Reumatikerförbundets uppsatstävling är en del av en större tävling i Europa och det är där som temat för uppsatsen bestäms. Annika Brobergs berättelse går nu vidare för att tävla i den europeiska uppsatstävlingen som heter ”Edgar Stene Prize Competition-2019”. Berättelsen publiceras också inom kort på Reumatikerförbundets webb, Facebook och i medlemstidningen Reumatikervärlden.

Om den europeiska tävlingen

Tävlingen i Europa arrangeras varje år av Reumatikerförbundets samarbetspartners, EULAR och PARE. EULAR står för European League Against Rheumatism och är en paraplyorganisation som samlar nationella nätverk för sjukdomar i rörelseorganen i Europa. PARE står för People with Arthritis/Rheumatism in Europe och samlar alla Europas patientorganisationer för människor med sjukdomar i rörelseorganen. Tävlingen arrangeras till minne av Edgar Stene, grundare till det norska Reumatikerförbundet. Han hade en betydande roll i internationella sammanhang. 

Varje land får skicka ett bidrag. Reumatikerförbundet samlar in de svenska bidragen och väljer med hjälp av en jury vilken uppsats som ska gå vidare till EULAR.

Vinnaren av EULAR:s uppsatstävling blir av EULAR bjuden till en kongress som EULAR arrangerar. Vinnaren får då delta i öppningsceremonin och den officiella middagen. I resan ingår också fyra nätters övernattning. En summa på 1 000 kronor delas också ut till förstapristagaren. 

Kongressen som EULAR anordnar en gång om året är den största europeiska kongressen inom reumatologin som samlar forskare, vårdgivare, patientorganisationer och läkemedelsbolag på en och samma plats. Arrangemanget är mycket välbesökt, över 17 000 personer besökte kongressen under 2018 som då hölls i Amsterdam.

Om Reumatikerförbundets egen tävling

I samband med att Reumatikerförbundet samlar in uppsatserna ordnar förbundet sin egen interna tävling. Bidraget som vinner skickas vidare till EULAR. Vinnaren får också en summa pengar av Reumatikerförbundet och uppsatsen publiceras i Reumatikerförbundets olika mediekanaler. 

Förbundet utser även vinnare av andra och tredje pris där priset brukar bestå av bidrag till träningskort.

Varför uppsatstävling?

Syftet med tävlingen, både i Sverige och i Europa, är att berättelserna ska stötta andra som lever med reumatisk sjukdom. Många tycker om att dela med sig av sina upplevelser, just för att stötta, men också för att bearbeta sina egna upplevelser. Med uppsatstävlingen vill vi uppmuntra dig som har ett intresse för att skriva till att berätta. Vem vet, kanske kan det bli avstampet för din framtida blogg som ger hopp och inspiration till andra i en liknande situation?

Berättelserna ger oss också möjlighet att uppleva hur våra medlemmar möter vardagen, vården, skolan, arbete med mer. Den inblicken är av stor vikt i arbetet med att driva våra medlemmars frågor.

* Källa Arbetsmiljöverket

Kort fakta om Edgar Stene

Tävlingen arrangeras till minne av Edgar Stene. Han föddes 1919 och arbetade som sjöman och ingenjör. Edgar Stene drabbades av Reumatisk sjukdom mitt i livet. Trots dålig hälsa fortsatte han att arbeta som vanligt. Samtidigt blev han mer och mer engagerad i arbetet med hälsofrågor. Så småningom grundade han det norska Reumatikerförbundet där han arbetade fram till sin död 1969. Edgar Stene hade en betydande roll i det internationella samarbetet och fick flera utmärkelser för sitt arbete.

Temat för uppsatsen brukar komma ut i oktober varje år. Håll utkik på Reumatikerförbundets webb, som är en av de kanaler där vi utlyser tävlingen. 

Vinnande bidrag från tidigare år

Vinnande bidrag 2019: Min ideala arbetsgivare – som inte ser min reumatism som ett hinder

Vinnande bidrag 2018: Min hjälte i vardagen med min reumatiska diagnos

Vinnande bidrag 2017: Min berättelse om att leva med reumatism

Facebook-kommentarer

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng