Har du tillgång till dina läkemedel? - Reumatikerförbundet

Har du tillgång till dina läkemedel?

läkemedel_apotek

Delta i vår enkätundersökning om hur tillgången till läkemedel ser ut i landet. En återkommande brist på viktiga läkemedel har varit ett problem under en längre tid. För den som lever med en reumatisk sjukdom kan situationen leda till försämrad hälsa och livssituation.

Orsakerna är flera varför det råder brist på vissa läkemedel och därför restnoteras av apoteken, men framför allt pekas det på att Sverige saknar en nationell plan för lagerhållning av läkemedel som kan överbrygga problem när läkemedel inte produceras i den takt som behövs.

En anledning till att vi har tagit fram denna enkät är för att kunna beskriva hur situationen ser ut för personer som lever med en reumatisk sjukdom, detta är till stor hjälp när Reumatikerförbundet uppvaktar och för dialog med beslutsfattare och politiker som ansvarar för frågan.

Berätta om dina erfarenheter i enkäten här nedan.

Har du frågor? Kontakta Eva-Maria Dufva på mejlen: [email protected]

Läs mer i debatten

Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Socialdepartementet har tidigare informerats om återkommande brist på viktiga läkemedel för personer med reumatisk sjukdom. Bristen gäller inte bara läkemedel mot reumatisk sjukdom, utan även många andra läkemedel. […]
Problemet med läkemedelsbrist är varken nytt eller okänt. Våra beslutsfattare känner till både bristerna och de risker som de medför. Men vad görs för att lösa frågan? […]
Beslutsfattarna behöver engagera sig seriöst i frågan och ta fram en långsiktig, genomtänkt lösning.
Lotta Håkansson, Ordförande, Reumatikerförbundet, Cecilia Carlens. Ordförande, Svensk Reumatologisk Förening och Gerd-Marie Alenius, Ordförande, Nationella programområdet (NPO) reumatiska sjukdomar  

Expressen – Reumatikerförbundet Reumatism förvärras av brist på mediciner

”Att vara läkare och försöka skriva ut rätt läkemedel till sina patienter är en stor utmaning i sig men förutsättningarna i dagens Läkemedelssverige gör det i princip omöjligt. För ett par år sedan var det ovanligt att läkemedel saknades på apotek. Nu är det vardag. Problemet är internationellt men Sverige saknar en plan för lagring av läkemedel.”

Magnus Isacson, ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Mikael Hoffmann, chef för stiftelsen NEPI samt ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor

Aftonbladet debatt – Livsviktiga läkemedel saknas på apoteken

Enkät om tillgång till läkemedel

Enkäten är helt anonym. Vi sparar inga IP-adresser eller annat som kan spåras till dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng