Har du tillgång till rehabilitering? - Reumatikerförbundet

Har du tillgång till rehabilitering?

Idag den 8 september är det Internationella Fysioterapins Dag och vi påminner gärna om vilken stor betydelse det har för den som har en reumatisk sjukdom att kunna röra på sig och få hjälp och stöd till rehabilitering. Det är precis det en fysioterapeut arbetar med.

Om du har en reumatisk sjukdom är sannolikheten stor att du någon gång har träffat på en fysioterapeut. Men läget har försämrats kraftigt under pågående pandemi när det gäller möjligheter till rehabilitering för många.

Fysioterapeuterna har genomfört enkätundersökning bland medlemmar i organisationerna Neuroförbundet, Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Hjärt-Lung, Unga Reumatiker samt Pensionärernas riksorganisation. Resultaten av enkätundersökningen visar på dystra siffror gällande möjlighet till rehabilitering sedan covid-19 pandemins start.

Sju av tio av de som svarat på undersökningen uppger att deras tillgång till rehabilitering har minskat under Coronatiden. För 53 procent, alltså mer än varannan menar att tillgången till rehabilitering minskat kraftigt. Svårigheten i detta förstärks ytterligare då många av de svarande  uppger att de själva har efterfrågat mindre rehabilitering för att man själv helt enkelt har varit rädd för att smittas av covid-19 eller för att man velat hjälpa till att bromsa smittspridningen.

Så vad behöver göras?

Vi står nu inför en höst med en kraftig rehabiliteringsskuld där personer med reumatisk sjukdom riskerar att ställas i kö och inte kunna erbjudas den rehabiliteringsinsats som deras sjukdomsaktivitet kräver. Att få möjlighet att i tid träffa en fysioterapeut är det som kan göra skillnad för den enskilde individen att lättare hantera sin vardag med reumatisk sjukdom. ​

Här kan du läsa mer om vårdunderskottet och försämrad tillgång till rehabilitering.

Patientorganisationer varnar för vårdskulden

Sju av tio får försämrad rehabilitering

Har du erfarenhet av försämrad rehabilitering?

Har du erfarenhet av fysioterapi och att det har blivit svårare att fullfölja rehabilitering eller påbörja en rehabilitering med en fysioterapeut? Hör gärna av dig till oss! Mejla [email protected]

Engagera dig – bli medlem


Som medlem i Reumatikerförbundet får du tillgång till information om din diagnos och hur det är att leva med den. Du håller dig uppdaterad om den senaste forskningen och stödjer samtidigt arbetet med att förbättra villkoren för alla reumatiker.

Bli medlem

Mer kunskap och andras erfarenheter hittar du på Inloggad – Reumatikerförbundets exklusiva webb bara för medlemmar! Välkommen!

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng