Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga - Reumatikerförbundet

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

handgrip

Visste du att det håller på att ske en kraftig försämring av de ekonomiska förutsättningarna för den som behöver tillgång till hjälpmedel?

I rask takt minskar regioner och kommuner sina budgetar för tekniska hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. De inför abonnemangsavgifter och slopar högkostnadsskydd för hjälpmedel. De ser till att allt fler hjälpmedel ska bekostas av individen.

Hjälpmedel är därför på väg att bli en klassfråga.

De ökade kostnaderna slår hårt mot personer som redan tidigare är i en ekonomiskt utsatt situation, konstaterar Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson i en debattartikel som idag lagts upp på Aftonbladet.

Tillsammans med ordförandena för en lång rad patientföreningar kräver hon att regeringen agerar på de förslag Hjälpmedelsutredningen 2017 presenterade i betänkandet ”På lika villkor!”

Det behövs en tydlig nationell styrning för en jämlik hjälpmedelsförsörjning!

Här kan du läsa debattartikeln på Aftonbladet: Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

Text: Henrik Mannerstråle
Bild: Adobe

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng