Högt förtroende för Reumatikerförbundet bland allmänheten

I år är det tredje året som Reumatikerförbundet har varit med i en undersökning om anseende bland allmänheten, vi har hela tiden legat runt index 50 vilket betraktas som högt. I år ligger Reumatikerförbundet på en hedrande femte plats och det gläder oss att förtroendet för oss som organisation är högt.

Varje år gör undersöknings- och analysföretaget Sifo Kantar en undersökning som de kallar för Anseendeindex Organisationer. Det är en undersökning som mäter allmänhetens tilltro till och intryck av olika intresseorganisationer och vilken kvalitet och framgång som tillskrivs varje organisation.

Anseendeindex 2020 bygger på totalt 5 230 intervjuer med personer i åldern 18-79 år om totalt 33 intresseorganisationer. Det som mäts är bland annat om organisationen är duktig på opinionsbildning, fyller en funktion för sina medlemmar, bidrar positivt till samhället och har hög trovärdighet i media.

Ett gott anseende är inte samma sak som framgång, men det ger mycket goda förutsättningar för framgång, förklarar Johan Orbe på Kantar Sifo:

Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet i organisationen. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är potentiella medarbetare, medlemmar, politiker, uppdragsgivare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Läs rapporten här.

Text: Kristina Heilborn

Facebook-kommentarer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!