I höst lanseras Funktionsrättsbyrån - Reumatikerförbundet

I höst lanseras Funktionsrättsbyrån

I höst lanseras Funktionsrättsbyrån som kommer att erbjuda rådgivande samtal för personer som har en funktionsnedsättning eller en kronisk sjukdom och är över 18 år. En mycket välkommen nyhet för många som behöver rådgivning om sin situation och rättigheter.

Vad har jag för rättigheter på min arbetsplats? Hur gör jag nu när jag har blivit nekad sjukersättning? Har jag rätt till bostadstillägg och hur söker jag det?

Om du har frågor om vad som gäller för dig och dina rättigheter då kommer byrån kunna svara på rättighetsfrågor som anknyter till din sjukdomen eller funktionedsättningen. Det kan till exempel röra sig om:

  • Socialförsäkringen, med sjuk- och aktivitetsersättningen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
  • Boendefrågor och relaterade bidrag 
  • Arbetsrättsliga frågor

Rådgivningen kommer att vara öppen vardagar under kontorstid och enstaka kvällar.   

Man behöver inte vara medlem i någon speciell organisation för att få hjälp av Funktionrättsbyrån.

Funktionsrättsbyrån är ett projekt som leds av paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige som samlar ett stort antal funktionsrättsförbund för att agera med samlad kraft. Reumatikerförbundet är en av medlemmarna.

I oktober är det planerat att verksamheten ska vara igång och att man då kan börja svara på rådgivningssamtal i telefon. Just nu pågår rekrytering av personal. En jurist och en socionom kommer vara ansvariga för verksamheten och även vara tillgängliga för telefonsamtal. Telefonen kommer dessutom att bemannas av socionomstuderande på Ersta Sköndal Bräcke högskola samt juriststudenter på Lunds universitet.  De kommer att få särskild utbildning för uppdraget.

För frågor om sjukvård- och behandling i regionerna kommer rådgivarna att hänvisa till patientorganisationerna. Personer under 18 år kommer att hänvisas till rätt barnrättsorganisationer. För diskrimineringsfrågor samarbetar Funktionsrättsbyrån med olika diskrimineringsbyråer och kommer därför att slussa sådana samtal vidare till dem.  

Fortlöpande information kommer att skickas ut via medlemsorganisationerna. Från någon gång i september kommer det att finnas en webbplats och plats på Facebook.  

Text: Henrik Mannerstråle
Bild: Adobe

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng