Individen i centrum - Reumatikerförbundet

Individen i centrum

Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp– vad betyder det och hur gör det någon skillnad för dig som patient?

Jo, det har stor betydelse och gör skillnad menar Ritva Elg och Tommy Olsson från Reumatikerförbundet som har varit med att ta fram vårdförlopp för artros och reumatoid artrit (RA). Det har en stor och avgörande roll för att få primärvården att ta sjukdomar på allvar och för att du som patient ska bli lyssnad på. Det är en sak att man har tydliga standardiserade förlopp för sjukdomar som primärvården ska förhålla sig till, men ett personcentrerat och sammanhållet förlopp innebär att det ska handla om dig som person, det kräver att om det ska ha någon betydelse så ska förloppen vara individualiserade.

Det är sådant här vi arbetar för!

Både Ritva och Tommy har engagerat sig och deltagit som patientföreträdare och medverkat tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) med att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vad gäller artros och reumatoid artrit.

Att medverka som patient är att ta med sig perspektiv som är viktiga för att de har en verklig bakgrund, istället för att professionen gissar eller tror vad som är viktigt ur ett patientperspektiv.

Här berättar Ritva Elg om detta arbete med höftledsartros och att det är så vanligt att bli bemött i primärvården med ett slags ointresse.

”Det är väldigt bra, för man har behandlats olika, det är rätt godtyckligt vilken typ av läkare som man råkat ha som primärvårdsläkare. Många har inte tagit det på allvar, som min egen läkare som under många år sa: ”Ah, ja, alla har artros”. Eller: ”Alla kommer få det”.

Klicka på bilden för att se filmen med Ritva Elg.

Här kan du läsa mer om vårdförlopp för höftledsartros.

Tommy Olsson berättar när det gäller reumatoid artrit. Dels om den egna erfarenheten av förlopp – vägen till diagnos tog tid för honom. Här kan vården bli bättre menar Tommy, och att vårdförloppet måste vara tillgängligt i alla led för all de professioner som det gäller, det gäller alltså även rehabilitering, det är då hjälp kan ges tidigt. En snabb diagnos är viktigt och då behövs kunskap.

Det är dialogen med patienten som är mycket viktigt. Det heter ju personcentrerat och det måste det få leva upp till också.

Klicka på bilden för att se filmen med Tommy Olsson.

Här kan du läsa mer om vårdförlopp för reumatoid artrit (RA).

Bli medlem och var med och påverka!


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng