Influensatider - Reumatikerförbundet

Influensatider

I influensatider är det viktigt att skydda sig mot sjukdom. Det gäller särskilt om man har en reumatisk sjukdom. I år uppdaterades de europeiska (EULAR) riktlinjerna för vaccination och Reumatikerförbundet har frågat Meliha C Kapetanovic, överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund om råd inför vaccination. Meliha har suttit med i den arbetsgrupp inom EULAR som tagit fram de nya riktlinjerna och vill särskilt lyfta några förändringar mot tidigare år

Meliha CK
Meliha C Kapetanovic

Vad är utmärkande i de nya rekommendationerna?

– Täckningen av vanlig vaccinering mot exempelvis influensa och pneumokocker  bland reumatiker är fortfarande ganska låg. I en dansk studie visade man att det beror på otillräcklig information och att det är viktigt att vi informerar om vaccination redan när patienten får sin diagnos.

EULAR-gruppen påtalade behov av att definiera vaccinationsläget hos patienter från början men också årligen uppdatera vilket är nya rekommendationer för i år. Värt att uppmärksammas är också värdet i att personalen inom reumatikervården som kommer i kontakt med patienter är vaccinerade och därmed minskar risken att föra influensan vidare, men detta är inte en strikt rekommendation.

Kan personer med reumatiska sjukdomar ta influensavaccinet?

– De allra flesta patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar kan vaccinera sig mot influensa. Influensavaccinet är ett icke-levande vaccin vilket innebär att det kan ges till patienter vars  behandling dämpar immunförsvaret till exempel methotrexate, biologiska läkemedel med olika verkningsmekanism, samt de nya så kallade JAK-hämmarna. Men vissa av våra behandlingar kan leda till sämre vaccinsvar och därmed sämre skydd.

Gäller det för alla reumatiska diagnoser?

– Det finns inga vetenskapliga studier som visar att patienter med någon reumatisk sjukdom inte ska vaccineras mot influensa, det vill säga rekommendation om årlig influensavaccination gäller alla diagnoser inom reumatologi. Men det är alltid bra att vaccinera sig när man mår bra i övrigt. Det vill säga om möjligt när den reumatiska sjukdomen är under kontroll.

Är det något särskilt som man ska tänka på innan man tar vaccinet?

– Patienter som behandlas med Mabthera får sämre skydd av flera vacciner och då är det säkrast att ta influensa vaccin 6 månader efter senaste behandling eller 3-4 veckor inför nästa planerade behandling. Här är det en förändring från tidigare rekommendationer, baserat på ny kunskap kring möjligheterna att skydda sig mot infektion.

Rekommenderar du att man tar influensavaccinet?

– Ja, det gör jag verkligen. Det bästa är att undvika att drabbas av influensa som kan bli en svår sjukdom speciellt hos våra patienter som i de flesta fall behandlas med läkemedel som dämpar immunförsvaret. Dessutom kan influensa leda till komplikationer, exempelvis lunginflammationer. Det är inte för sent att vaccinera sig även i januari då den andra influensavågen brukar komma i mars på våra breddgrader. Men patienter som vet att de inte tål vaccinet eller är allergiska mot någon bestående del av vaccinet bör undvika vaccination. I dessa fall är det bäst att diskutera med sin reumatolog.

Bör du vaccinera dig?

En rekommendation om årlig influensavaccination gäller alla diagnoser inom reumatologi.

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av influensa eller av en följdsjukdom till influensa. Därför rekommenderas de att vaccinera sig.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.

Det är inte för sent att vaccinera sig även i januari då den andra influensavågen brukar komma i mars på våra breddgrader.  Det är alltid bra att vaccinera sig när man mår bra i övrigt, det vill säga om möjligt när den reumatiska sjukdomen är under kontroll.

Vill du veta mer om att vaccinera sig mot influensa läs på 1177.se

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng