Information om Coronaviruset och covid-19

Det pågår många diskussioner om Coronaviruset och sjukdomen covid-19 just nu. Vi på Reumatikerförbundet följer noggrant utvecklingen, den information och de rekommendationer som ansvariga myndigheter tar fram.

Om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Sjukdomen upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Smittoläget i Sverige just nu är att det är drygt 4400 personer som bekräftats smittade med coronaviruset som ger covid-19. Tidigare var större delen av de bekräftade fallen smittade utomlands, men nu har fler än hälften av dem Sverige som smittoland.

Symtom

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. De kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Vad kan man göra för att skydda sig själv och andra från smittspridning? 

Så här skriver Folkhälsomyndigheten:

  • Stanna hemma och undvik sociala kontakter, även vid milda symtom på luftvägsinfektion. Detta gäller i både arbetslivet såväl som privatlivet.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sekunder 
  • Hosta och nys i armvecket 
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun 
  • Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. 

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen meddelade den 27 mars om ett nytt beslut som rör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Förordningen innebär att det, från och med söndag 29 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Som allmänna sammankomster räknas de som anordnas för allmänheten, bland annat demonstrationer, föreläsningar, sammankomster för religionsutövning, teater- och biografföreställningar samt konserter. Exempel på offentliga tillställningar är idrottsevenemang, danstillställningar, marknader och mässor.

Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att kommunicera råd till andra typer av verksamheter, till exempel gym.

(Källa: kommer snart)

Universitet och gymnasieskolor uppmanas att gå över till distansundervisning

Tisdagen den 17 mars kom Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen att undervisningen i gymnasieskola, universitet, yrkeshögskola och komvux ska ske genom fjärr- eller distansundervisning.

Syftet med rekommendationen är att den ska bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

(Källa: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-och-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/)

Alla som kan arbeta hemma bör göra det

På pressträffen måndag 16 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten de som har möjlighet att jobba hemifrån att göra det, speciellt de som finns i Stockolmsregionen.

(Källa: https://www.youtube.com/watch?v=n2MajAQvpY8&list=PLLqBo3UjMccAyAkJ9uiJkQpPjDYUoWlHp&index=3&t=0s)

Mer information och kontakt med vården

Om du söker rådgivning eller kontakt med vården, uppge dina sjukdomar och vilka läkemedel du använder. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du dygnet runt ringa 113 13 som är det nationella informationsnumret. 

För mer och uppdaterad information om coronaviruset rekommenderar vi följande källor: 

Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19

Sjukvårdsupplysningen, 1177 https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Centrum för Reumatologi, NKS  https://www.reumatologicentrum.se/aktuellt/ny-information-gallande-det-nya-coronaviruset/

Svensk Reumatologisk Förening, SRF https://svenskreumatologi.se/vagledning-for-vardpersonal-och-patienter-med-reumatologisk-sjukdom-angaende-utbrott-av-covid-19/

Facebook-kommentarer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!