Reumatikerförbundets integritetspolicy

Reumatikerförbundets integritetspolicy

Reumatikerförbundets integritetspolicy innebär att vi värnar om din personliga integritet och att vi alltid eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Reumatikerförbundet, org. nr 802002-7838 med adress Arenavägen 47, 121 77 Johanneshov, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem och i vilket ändamål (varför)?

Ändamål

 • Administrera förtroendeuppdrag
 • Aktiviteter
 • Bidrag
 • Kurser
 • Ärenden
 • Gåvor
 • Kommunicera via mejl och kunna göra viss statistik även skicka ut enkäter
 • Användande av medlemstjänster som inloggad (kommentarsfunktioner, profiluppgifter)

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Postadress
 • Diagnos (frivilligt)
 • Epost
 • I vissa fall bilder

Personuppgiftsbiträden

 1. Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).
 2. Print och distribution.
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

När du som medlem eller givare varit inaktiv i tre år i följd gallras eller anonymiseras personuppgifterna. Det innebär att vi avidentifierar personliga data så att det blir omöjligt att identifiera dig som person. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som vi angett ovan. Vi lagrar inga personuppgifter längre än nödvändigt. 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. För att få tillgång till dina uppgifter behöver du identifiera dig.

Rätt till rättelse

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag) Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. För att få tillgång till dina uppgifter behöver du identifiera dig. 

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för vilket de har samlats in. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer till exempel från bokförings- och skattelagstiftning. 

Vad är kakor och hur använder vi det?

En kaka, eller cookie som de kallas på engelska, är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. 

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av kakor. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för kakor. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla kakor, att endast acceptera förstapartskakor eller att radera kakor när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar kakor. Du kan läsa mer om kakor generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Sociala medier – att tänka på

Vissa artiklar använder sig av kommentarsmöjligheter kopplade till Facebook. Det innebär att om du väljer att interagera med innehåll bör du vara medveten om att Facebook kan samla in data från dig, använda sig av kakor, övervaka och spåra hur du interagerar med deras tjänst (att du t ex gillar eller delar en artikel) om du har ett konto och är inloggad på Facebook. 

Vissa artiklar har inbäddade videofilmer som finns på Youtube, har du ett Googlekonto och är inloggad gäller även här att om du klickar på videon att Google kan samla in uppgifter om dig. 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet? 

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag eller organisation hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi ett dataskyddsombud som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid skicka en fråga till [email protected] eller ringa 08 505 805 00.

Du kan läsa mer om integritetspolicy på Datainspektionen.se.


Här kan du ladda ner Reumatikerförbundets integritetspolicy