Hem » Nyheter » Internationell undersökning om hur SLE påverkar livskvaliteten

Internationell undersökning om hur SLE påverkar livskvaliteten

Idag uppmärksammar vi internationella SLE-dagen. Inför denna dag har World Lupus Federation gjort en global undersökning om hur SLE påverkar den fysiska funktionen och livskvaliteten.

Drygt 4 000 personer från 70 olika länder svarade på undersökningen. Resultatet är nedslående.

  • Nästan sju av tio deltagare svarade att SLE påverkar rörligheten och en en av tio som behövde en käpp eller hjälpmedel. Sammantaget rapporterar yngre personer med sjukdomen att de påverkas mindre av fysisk funktion eller social påverkan jämfört med äldre personer med SLE/Lupus.
  • Nästan en av fem deltagare svarade att sjukdomen signifikant påverkade förmåga att ta hand om sina barn och familj.  Tre av fem deltagare svarade att SLE på något sätt begränsade deras förmåga att gå upp och ner för trappor i normal takt.
  • Nästan tre av fyra deltagare svarade att de är fysiskt mindre aktiva än andra personer i deras ålder som inte har sjukdomen.
  • Nästan nio av tio deltagare svarade att SLE störde och begränsade  normala sociala aktiviteter med familj, vänner, grannar eller grupper. Nästan fyra av tio svarade att sjukdomen begränsade “ganska mycket” eller “extrem mycket.”
  • Nästan nio av tio deltagare svarade att smärta störde normala aktiviteter, både i arbete utanför hemmet och i hushållsarbetet. tre av tio svarade att sjukdomen störde “ganska mycket” eller “extrem mycket.”

    SLE är en sjukdom drabbar flera av kroppens organ, till exempel hud, leder, njurar, hjärna, hjärta och lungor. Sjukdomen räknas till de reumatiska systemsjukdomarna. Det finns ännu inget botemedel mot SLE och det behövs mer forskning om sjukdomen. Det är också viktigt att sprida kunskap om sjukdomen. Du kan läsa mer om SLE här.

    Här hittar du undersökningen.

Facebook-kommentarer