Reumatikerförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på internationell, nationell och regional nivå. Vi företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med reumatisk sjukdom.

Människor med reumatiska sjukdomar både vill och kan leva ett gott liv, men kan komma att behöva lite mer stöd än friska för att fullt ut kunna delta i samhället. Det kan handla om vård i tid, att rehabiliteringen fungerar och att vården inte delar upp människan efter specialistrollerna inom sjukvården utan ser till hela människan – från själen till leden, från muskelfästet till familjebildning och från barn till pensionär.

Att kunna bidra till samhället är viktigt för alla och de flesta människor med reumatisk sjukdom både kan och vill jobba, men även här kan en del stöd behövas. Det kan till exempel gälla anpassningar av arbetsplatsen och ett mer flexibelt socialförsäkringssystem.

De reumatiska sjukdomarna är ett samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser, vi talar om cirka 200 sjukdomstillstånd. Reumatiska sjukdomar med inflammation i och funktionell påverkan på flera olika organsystem brukar benämnas inflammatoriska systemsjukdomar. Gemensamt för alla är att ju tidigare diagnosen ställs desto bättre är det, eftersom en lång väntan på diagnos kan leda till permanenta skador.

Reumatiska sjukdomar drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver individuell behandling.

I Sverige finns det ungefär en miljon människor med reumatisk sjukdom, varav cirka 48 000 är medlemmar i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. I det intressepolitiska programmet har vi identifierat en rad åtgärder för att reumatiker ska få ett så gott liv som möjligt. Och i förlängningen hitta lösningen på reumatismens gåta.

Forskning i samverkan
[1] Ur stadgarna för Reumatikerförbundet: Samlingsbegreppet reumatiker omfattar människor med reumatiska sjukdomar samt människor med andra sjukdomar i rörelseorganen.

Här kan du läsa om vårt intressepolitiska program!

Våra viktigaste intressepolitiska frågor

​Hälso- och sjukvård för hela människan

​Hälso- och sjukvård för hela människan

Reumatikerförbundet vill att människor med sjukdom i rörelseorganen ska få en tidig och korrekt diagnos för att kunna leva ett så bra och fullgott liv som möjligt utan följdsjukdomar. ...
​Ett inkluderande arbetsliv

​Ett inkluderande arbetsliv

För att kroniskt sjuka ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden behövs ett flexibelt socialförsäkringssystem. Arbetsgivaren måste veta att det finns ett skyddsnät när reumatikern är sjukskriven och den sjuke måste ...
Jämlik rehabilitering

Jämlik rehabilitering

Reumatikerförbundets vision är ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Kunskap, tillgänglighet, god vård och stöd till rehabilitering gör detta möjligt för människor med sjukdom i rörelseorganen. Rehabilitering är ofta ...

Intressepolitiska nyheter

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!