Kan injektion av metotrexat ge färre biverkningar än tabletter? - Reumatikerförbundet

Kan injektion av metotrexat ge färre biverkningar än tabletter?

Vad tycker patienter med ledgångsreumatism om att få metotrexat som injektion eller som tablett? Vilken effekt vill de att behandlingen ska ha? Hur mycket biverkningar är man beredd att acceptera? Det är några frågor som Anna Södergren vid Umeå universitet ska försöka besvara.

Tidig diagnos och snabbt insatt behandling är avgörande för en framgångsrik behandling vid ledgångsreumatism. Försenad eller otillräcklig behandling kan leda till skador på lederna och funktionsnedsättning. Metotrexat är normalt förstahandsval vid läkemedelsbehandling. Det har funnits länge och kan ha god effekt vid tidig ledgångsreumatism. Många människor som tar det upplever dock biverkningar, framför allt i magen och tarmarna.

– Metotrexat är tillgänglig i två beredningsformer, som tablett eller som injektion i underhuden, där tablettbehandling är den vanligaste, säger Anna
Södergren, reumatolog vid Umeå universitet och Region Västerbotten.

Studier visar att när metotrexat ges som injektion tas det upp bättre i blodet. Potentiellt betyder det en bättre behandlingseffekt.

– Men det kan också antas att det ger färre mag/tarm-biverkningar.

Därför ska Anna Södergren och hennes medarbetare jämföra effekt och hur behandling med metotrexat i form av tabletter respektive injektion tolereras under de första 24 månaderna efter en ny diagnos av ledgångsreumatism.

– Det främsta skälet till studien är att vi vill att patienterna ska få en bra behandling av sin sjukdom redan från början. Det ska vara en effektiv behandling, som de själva vill ha och där de är nöjda med beredningsformen.

Patienter som deltar i studien lottas att få tabletter eller injektion via användarvänliga sprutor som tas hemma. Deltagarna följs upp under 24 månader i denna studie, och därefter som vanligt vid sin klinik. I en annan del av studien kommer Anna Södergren, i samarbete med Uppsala universitet, att undersöka patienternas preferenser kring behandlingen. Just detta, vad patienterna själva vill och tycker kring en läkemedelsbehandling, är inte särskilt väl studerat.

– Genom olika frågeformulär kommer vi att undersöka vad de har för preferenser kring läkemedelsformerna tablett och injektion, hur mycket biverkningar man är beredd att acceptera och ändå ta sitt läkemedel, hur stor effekt läkemedlet ska ha för att man ska vilja fortsätta med det och liknande frågor.

Slutligen undersöks bakterieflorans sammansättning i tarmen under behandlingstiden.

– Metotrexat är ett läkemedel som påverkar tarmfloran, så vi vill undersöka hur tarmfloran påverkas beroende på om patienten får tabletter eller injektioner.

Vad betyder det här forskningsanslaget för din forskning?

– Att vi kan starta projektet och genomföra uppstartsmöten med de deltagande klinikerna.

Anna Södergren

Titel: Lektor, Umeå universitet.
Forskning: Effektivitet och tolerabilitet av metotrexat hos patienter med nydiagnostiserad reumatoid artrit; en r-RCT som jämför tablettberedning med subkutan beredning.
Anslag: 75 000 kr
Drivkraft: Det är att förstå sammanhang, att lägga ett pussel och förstå varför det ser ut som det gör. Om jag kan bidra till en eller två bitar, då leder det till att en annan forskare kan lägga ytterligare bitar till pusslet. Plus att det är jätteroligt att forska.

Ur: Forskningsrapporten 2021
Text: Fredrik Hed
Bilder: Adobe och privat
Tema: Forskningsrapporten och julen 2021, diagnos reumatoid artrit (RA)

Hela forskningsrapporten 2021 kan du ladda ner här

Ge en gåva

Forskningen behöver din gåva! Swisha enkelt med din mobil.

Söker du fler alternativ för att ge en gåva? Titta in här: Ge en gåva.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng