Kan träning vara en bra behandling mot trötthet? - Reumatikerförbundet

Kan träning vara en bra behandling mot trötthet?

Det var en av de frågor som Reumadagarna avhandlade under två digitala konferensdagar förra veckan. Reumadagarna är en vetenskaplig konferens som årligen arrangeras av Svensk Reumatologisk Förening (SRF). Reumatikerförbundet har förstås varit på plats, och flera av oss har deltagit i paneler, modererat samtal, delat ut Nanna Svartz-stipendium och tagit del av spännande forskning som har betydelse för människor som lever med en reumatisk sjukdom.

Hej Monica! Vad har du tagit med dig från Reumadagarna?

Monica Persson

Eftersom det var mina första Reumadagar var det mycket kul att få se hur mycket av den ledande forskningen som Reumatikerförbundet har bidragit till. Man blir så stolt av att höra en föreläsning om intressant och viktig forskning, och sedan se Reumatikerförbundet i listan av finansiärer.

Dessutom så fick vi på Reumatikerförbundet möjligheten att berätta om vårt arbete med forskningspartners och RA-instruktörer, vilket vi hoppas inspirerar Sveriges reumatologer!

Monica Persson, forskningsansvarig. Foto: Jan Torbjörnsson

Är det något symposium du har med dig lite mer än andra?

Jag tycker att Gustaf Bruzes forskning om barnreumatism (juvenil idiopatisk artrit, JIA) behöver uppmärksammas. Idén för forskningen kom från Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet har varit medfinansiärer. Det är så kul att se forskning som har efterfrågats av patienter och forskare som har lyssnat på deras behov. Gustaf Bruze undersökte om personer med JIA gifter sig och har sitt första barn i samma utsträckning som personer som inte har JIA. Den goda nyheten var att de generellt gör det. Men det finns fortfarande en liten grupp personer med en allvarligare form av JIA (systemisk JIA) som inte har barn lika ofta som personer utan JIA. Det var intressant att se forskning som undersökte hur en reumatisk sjukdom kan påverka olika aspekter av livet.

Läs mer

Diagnos: Barnreumatism/juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Hej Elin! Är det något symposium du har med dig lite mer än andra?

Ja, jag fastnade för Caroline Feldthusen på temat: Kan man träna bort trötthet vid reumatisk sjukdom, säger Elin.  Hon gör en riktig djupdykning om trötthet vid reumatoid artrit.

Elin Löfberg, fysioterapeut och kommunikatör, Reumatikerförbundet. Foto: Ryno Quantz

Elin berättar att hon känner till Carolines forskning väl, sedan hon 2019 fick Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium för sin forskning om metoder för att minska fatigue vid reumatisk sjukdom. 50 till 70 procent av de som har reumatoid artrit (RA) har mer eller mindre allvarliga sömnproblem och dessutom stora problem med trötthet i sin vardag

Caroline klargör att fysisk aktivitet är den största enskilda faktorn för att påverka en persons upplevelse av trötthet. Det är grunden för att minskad trötthet för personer med RA. Problemet är att personer med RA ofta har en nedsatt förmåga till fysisk aktivitet. Dessutom är många alltid trötta, så frågan är hur man ska få dem att ta sig an fysisk aktivitet?

På den frågan svarar Caroline Feldthusen att de själva måste få en upplevelse av att fysisk aktivitet faktiskt gör dem mindre trötta. Dessutom behövs hjälp att komma igång.

Caroline Feldthusen påpekar att det inte finns enkla svar på hur det ska gå till, eftersom många faktorer spela in för att en person med RA ska vara fysiskt aktivt när hen är trött. För att coacha personer till ökad fysisk aktivitet är därför ett personcentrerat förhållningssätt en förutsättning.  

När du har hört på Carolines föreläsning, vad mer skulle du vilja ha svar på?

Som fysioterapeut skulle jag vilja veta mer om vilka typer av fysisk aktivitet som har effekt för tröttheten, och om vissa aktiviteter har mer effekt än andra. Jag skulle även vilja veta om det finns skillnader mellan olika individer och beroende på kön. Jag har många frågor jag skulle vilja ställa till Caroline.     

Läs mer

Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Nanna Svartz-stipendiet 2021

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet, är med och delar ut pris till årets Nanna Svartz-stipendiater. Vår forskningsansvariga Monica Persson liksom Maria Nylander och Helén Bäckafall som är ansvariga för Reuma Direkt, har varit moderatorer och deltagit i paneler. På bild delas Nanna Svartz-stipendiet ut till forskarna Helen Alexanderson och Roger Hesselstrand. Foto: Jan Torbjörnsson

Läs mer

Forskning om myosit och systemisk skleros belönas med årets Nanna Svartz-stipendium

Foto: Jan Torbjörnsson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng