Distrikt och föreningar

Reumatikerförbundet är organiserat i 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen för systemisk skleros, Riksföreningen för myositsjukdomar och Riksföreningen för SLE. Totalt har Reumatikerförbundet vid årets slut 40 028 medlemmar varav 4 611 är anhöriga. Du väljer själv i vilken förening du vill vara med i.

Ålands Reumaförening r.f. (som är en samarbetspartner till Reumatikerförbundet Sverige)

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna upp till 30 år.

Vi finns där du finns!

Här nedan hittar du distrikten och föreningarna, sorterade i bokstavsordning utifrån distrikt.

Bli medlem i Unga Reumatiker

Unga Reumatiker finns för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 30 år med reumatisk sjukdom, och arbetar för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!