Reumatikerförbundet är organiserat i 172 lokalföreningar indelade i 24 distrikt. I förbundet ingår även tre riksföreningar, Riksföreningen för systemisk skleros, Riksföreningen för myositsjukdomar och Riksföreningen för SLE. Totalt har Reumatikerförbundet 40 028 medlemmar varav 4 611är anhöriga.

Reumatikerförbundet och Riksorganisationen Unga Reumatiker har ett mycket tätt samarbete. Unga Reumatiker arbetar aktivt för att förbättra situationen för barn, ungdomar samt unga vuxna upp till 30 år.

Du väljer själv i vilken förening du vill vara med i.
Vill du veta mer om någon förening kan du hitta information på deras respektive hemsidor.

Här nedan hittar du distrikten och föreningarna, sorterade i bokstavsordning utifrån distrikt.

Blekinges reumatikerdistrikt

Föreningar:

Bohusläns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Dalarnas reumatikerdistrikt

Föreningar:

Gotlands reumatikerdistrikt/förening

Gävleborgs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Göteborgs reumatikerdistrikt

Hallands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Jämtlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Jönköpings reumatikerdistrikt

Föreningar:

Kalmar läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Kronobergs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Norrbottens reumatikerdistrikt

Föreningar:

Skaraborgs reumatikerdistrikt

Föreningar:

Skånes reumatikerdistrikt 

Föreningar:

Stockholms län reumatikerdistrikt

Föreningar:

Södermanlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Uppsala läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Värmlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västerbottens reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västernorrlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Västmanlands reumatikerdistrikt

Föreningar:

Älvsborgs reumatikerdistrikt 

Föreningar:

Örebro läns reumatikerdistrikt

Föreningar:

Östergötlands reumatikerdistrikt  

Föreningar:

Riksföreningen för SLE

Riksföreningen för systemisk skleros

Riksförening för myositsjukdomar

Ålands Reumaförening r.f.

(som är en samarbetspartner till Reumatikerförbundet Sverige)

Unga Reumatiker, riksorganisation