Frågor & svar

Inbetalningskortet för 2022 har skickats ut vecka 50 2021. Om du inte har fått det kan du kontakta Medlemservice eller ringa 08-505 805 00. Betala gärna innan årskiftet, sista inbetalningsdag så att du slipper en påminnelseavi är den 31:a januari 2022.

Här har vi samlat några frågor och svar som vi fått.

Om du inte hittar din fråga är du välkommen att ställa din fråga i detta formulär. Om vi tycker att din fråga är intressant för fler lägger vi upp den här.

Medlemskap

medlemskap

Jag har inte fått inbetalningskortetet för 2022, när kommer det?

Inbetalningskortet för 2022 har skickats ut vecka 50 2021. Om du inte har fått det kan du kontakta Medlemservice eller ringa 08-505 805 00. Betala gärna innan årskiftet, sista inbetalningsdag så att du slipper en påminnelseavi är den 31:a januari 2022.

Är jag försäkrad som medlem i Reumatikerförbundet?

Som medlem i Reumatikerförbundet har du en olycksfallsförsäkring när du deltar i vår verksamhet. Det gäller för medlemsmöten, researrangemang, kurser och liknande. Försäkringen omfattar även resa till och från.

Finns det en Reumatikerförening på min ort?

Reumatikerförbundet finns representerade över hela landet genom våra 172 lokalföreningar och 24 distrikt. Här kan du se om det finns en förening på just din ort.

Jag har flyttat. Hur ändrar jag min adress?

Kontakta medlemsregistret på [email protected] eller telefon 08-505 805 00, så kan de uppdatera din adress.

Jag vill bli medlem i Reumatikerförbundet! Hur gör jag?

Du kan enkelt bli medlem direkt på webben.

Det går också bra att kontakta medlemsservice på 08-505 805 00 eller mejla [email protected]

Kan jag betala med autogiro?

Ja, det går bra att betala medlemsavgiften med autogiro! Det är ett bra val för dig, för oss och för miljön. Du kan välja mellan att betala månadsvis eller årsvis.

För att betala med autogiro behöver du först fylla i en medgivandeblankett. Kontakta medlemsservice på 08-505 805 00 eller [email protected] så skickar de en blankett till dig.

Kan jag bli stödmedlem?

Reumatikerförbundet har inget särskilt stödmedlemskap men det går bra att bli medlem även om man inte har en reumatisk sjukdom. Du kan också välja att bli månadsgivare eller ge en gåva om du vill stötta vår verksamhet.

Måste jag ha en reumatisk sjukdom för att bli medlem?

Nej, det går jättebra att vara medlem utan att ha en reumatisk sjukdom. Ungefär sju procent av våra medlemmar är anhöriga till någon med reumatisk sjukdom. Det går såklart också bra att vara medlem även om man inte heller är anhörig.

Vad har ni för medlemsförmåner?

Som medlem får du tidningen Reumatikervärlden 6 gånger per år. Du får också tillgång till ett rikt föreningsliv där du har möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Beroende på var du bor finns det även lokala förmåner som till exempel möjlighet till bassängträning och andra gemensamma träningsaktiviteter.

Reumatikerförbundets medlemmar får även rabatt på bland annat Scandic Hotell och Harmony Tours. Läs mer om alla aktuella rabatter och förmåner.Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgiften är 250 kr/år, eller 21 kr/månad om du väljer att betala med  autogiro.

För hushåll med två medlemmar är avgiften 350 kr/år, eller 29 kr/månad med autogiro.

För hushåll med tre eller fler medlemmar är avgiften 400 kr/år, eller 34 kr/månad med autogiro.

Var hittar jag mitt medlemsnummer?

Om du behöver veta ditt medlemsnummer går det bra att kontakta medlemsregistret på 08-505 805 00 eller via e-post.

Kan jag vara medlem i fler än en Reumatikerförening?

Ja, det kan du. Ett dubbelt medlemskap kostar 98 kronor extra per år. Pengarna går till den andra föreningen.

Måste jag vara med i en Reumatikerförening?

Som medlem blir man automatiskt också medlem i Reumatikerföreningen där man bor, men det är helt valfritt såklart om man vill delta i deras aktiviteter.

Måste jag vara medlem för att kunna delta i föreningsaktiviteter?

Ja, som regel behöver du vara medlem för att delta i de aktiviteter som reumatikerföreningarna anordnar. Men det händer att de även arrangerar aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Kan jag byta till en annan Reumatikerförening än den där jag bor?

Ja, det går bra att välja vilken Reumatikerförening du vill tillhöra. När du blir medlem via webben har du möjlighet att välja vilken förening du vill tillhöra.

Om du redan är medlem och vill byta kan du höra av dig till oss på medlemsservice så hjälper vi dig. Skicka ett mail till [email protected] eller ring på telefonnummer 08-505 805 00.

Det finns ingen Reumatikerförening där jag bor, kan jag starta en?

Det kan du, men du behöver först ta kontakt med reumatikerdistriktet där du bor. Här hittar du kontaktuppgifter till alla reumatikerdistrikt i landet.

Bidrag och stipendier

bidrag

Finns det bidrag man kan söka som medlem?

Ja, det finns flera bidrag och stipendier som man kan söka som medlem. Bland annat för träningskort, rehabilitering i egen regi och för kurser eller konferenser.

Reumatikervärlden

rv

Går det att läsa Reumatikervärlden digitalt?

Jadå, det går alldeles utmärkt att läsa Reumatikervärlden som e-tidning. Observera att det senaste numret bara är tillgängligt för medlemmar i inloggat läge.

Jag vill tipsa om något jag tycker att Reumatikervärlden borde skriva om

Redaktionen tar gärna emot tips och synpunkter på vad som borde vara med i tidningen. Skicka ett mejl till [email protected] med tipset.

Kan jag avsäga mig Reumatikervärlden?

Om du inte vill ha Reumatikervärlden skickad hem till dig ska du såklart inte behöva få den. Kontakta Medlemservice eller ring 08-505 805 00 så ordnar vi det.

Kan man prenumerera på Reumatikervärlden?

Ja, det kan man. En prenumeration kostar 250 kr per år. För att prenumerera sätter du in pengarna på pg 90 03 19-5 och skriver namn och adress.

För frågor kring din prenumeration kan du kontakta Medlemsservice.

Broschyrer och annat material

material

Kan man beställa era tryckta broschyrer?

För närvarande går det inte att beställa våra trycksaker men inom kort kommer vi ha en webbshop där alla våra broschyrer kommer att vara tillgängliga till självkostnadspris.

Gåvor och insamling

gift

Har Reumatikerförbundet ett 90-konto?

Ja, Reumatikerförbundet innehar ett 90-konto vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har ställt upp.

Hur gör jag om jag vill ge en gåva till Reumatikerförbundet?

Du kan enkelt ge en gåva direkt på webben. Det går också bra att swisha en gåva till 123 900 31 95. Skriv då ”Gåva” som meddelande.

Kan jag ge en gåva i någon annans namn?

Jadå, det går självklart bra att ge en gåva som ett alternativ till en present. Vi har flera olika motiv att välja mellan beroende på högtid eller tillfälle. Du kan också skriva en valfri personlig hälsning på kortet, som går att få både digitalt och fysiskt.

Kan jag ge en minnesgåva för att hedra minnet av någon?

Ja, det kan du göra. För att ge en minnesgåva behöver vi utöver namnet på personen som ska hedras och en eventuell personlig hälsning, datum för begravningen och en adress dit minnesbladet ska skickas.

Tänk på att det tar minst tre arbetsdagar för ett minnesblad att nå mottagaren.Kan jag skriva in Reumatikerförbundet som förmångstagare i mitt testamente?

Ja, det kan du. Testamenterade tillgångar är en mycket viktig och stor del av de gåvor som ges till Reumatikerförbundet. För att testamentera tillgångar till Reumatikerförbundet är det viktigt att du uppger vårt organisationsnummer i ditt testamente, som är 802002-7838.

Kontakta [email protected] om du önskar hjälp eller mer information.

Kan jag starta en egen insamling till förmån för Reumatikerförbundet?

Ja, det kan du! För att starta en egen insamling går du till Reumatikerförbundets facebook och klickar på ”Skapa insamling”. Sedan är det bara att följa instruktionerna så är du igång.

Kan man swisha en gåva till er?

Ja, det kan man! Vårt swishnummer är 123 900 31 95.
Skriv ”Gåva” som meddelande.

Vad händer med pengarna?

De gåvor Reumatikerförbundet får in går till våra fyra ändamål kunskap, påverkan, forskning och stöd.

Kunskap – handlar om att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna, baserat på våra medlemmars erfarenheter och kunskap från vård och forskning.

Påverkan – vi påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället, genom att presentera fakta, förklara och argumentera.

Forskning – en viktig del av Reumatikerförbundets arbete är att hjälpa forskningen framåt. Vi stödjer forskning som är långsiktig, patient-nära, belyser riskfaktorer och rör individens möjlighet till ett aktivt liv.

Stöd – vi vill visa vägen till ett fullgott liv trots sjukdomen och erbjuder därför olika tjänster, aktiviteter och mötesplatser där medlemmar kan uppmuntra och inspirera varandra.

Här kan du läsa mer om hur pengarna fördelas inom forskningen.

Forskning

forskning

Hur fördelas pengarna som går till forskning?

Alla ansökningar om forskningsanslag som kommer in till Reumatikerförbundet granskas av Vetenskapliga nämnden. Nämnden lämnar i sin tur ett förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Det slutgiltiga beslutet fattas därefter av förbundsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om hur pengarna fördelas till forskningen.

Hur mycket pengar ger ni till forskningen?

Reumatikerförbundet är den största enskilda givaren av medel till reumatologisk forskning i Sverige. 2019 delades 16 miljoner ut, fördelat på 96 olika forskningsprojekt.

Om Reumatikerförbundet och organisationen

om

Har ni någon ungdomsverksamhet?

Reumatikerförbundet har ingen egen ungdomsverksamhet men har ett nära samarbete med Unga Reumatiker, som är till för alla reumatiker i åldrarna 0-32 år.

En del föreningar och distrikt anordnar även aktiviteter som riktar sig till yngre medlemmar.Hur kan jag själv vara med och påverka?

Som medlem i Reumatikerförbundet har du många möjligheter att påverka.

Du väljer själv i vilken mån du kan och vill engagera dig. Ett första steg kan vara att delta på årsmötena i din Reumatikerförening men du kan också skriva motioner och ta ett förtroendeuppdrag.

Ett annat sätt att engagera sig är att läsa om de intressepolitiska frågor Reumatikerförbundet arbetar med och hjälpa till med att väcka frågan genom dialog, insändare och inlägg på sociala medier.

Hur många föreningar och distrikt har ni?

Reumatikerförbundet har i dagsläget 172 lokalföreningar och 24 distrikt.

Hur styrs Reumatikerförbundet?

Reumatikerförbundet är en demokratisk styrd medlemsorganisation. Alla medlemmar är representerade på förbundsstämman genom sin lokalförening. Förbundsstyrelsen och förbundsordförande väljs på fyra år av förbundsstämman.

Här kan du läsa mer om Reumatikerförbundet som organisation.

Var kan jag läsa era stadgar?

Här kan du läsa Reumatikerförbundets aktuella stadgar.

Vad Reumatikerförbundet vill

intressepolitik

Hur arbetar Reumatikerförbundet med intressepolitik?

För att värna alla reumatikers rättigheter och intressen påverkar Reumatikerförbundet politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Vi presenterar fakta, förklarar och argumenterar.

I det Intressepolitiska programmet kan du läsa mer om Reumatikerförbundets intressepolitiska arbete.

Vilka är de viktigaste politiska frågorna just nu?


De frågor Reumatikerförbundet har valt att fokusera på nu är:

Du kan läsa mer om respektive område i vårt Intressepolitiska progam.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng