Hem » Kontakt » Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.

Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, utbildningsverksamhet och annan verksamhet inom områden som är angelägna för reumatiker.

Reuma Utveckling genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet. Läs mer här om Lättöppnat och lätthanterligt.

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Sedan 2001 har mer än 2 000 personer anställda inom vården deltagit i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.

Kom i kontakt med företaget och läs mer på Reuma utvecklings hemsida.

För direktkontakt:

Stina Nordström, VD och har hand om avtal och kontrakt
08-505 805 50
E-post

Kristina Heilborn, Kontaktperson förpackningstester, Lättöppnat och Lätthanterligt
08-505 805 28
E-post

Helén Bäckafall, Administratör för RA-instruktörsverksamheten
08-505 805 19
E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskolan och Artrosskolan.
08-505 805 72
E-post

Annelie Norberg, kursansvarig för Artrosskolan och Smärtskolan 
08-505 805 35
E-post