Reuma Utveckling AB - Reumatikerförbundet

Reuma Utveckling AB

Reuma Utveckling AB är ett bolag som helt ägs av Reumatikerförbundet.

Bolaget bedriver utvecklingsverksamhet, produktion och försäljning av studie- och informationsmaterial, utbildningsverksamhet och annan verksamhet inom områden som är angelägna för reumatiker.

Reuma Utveckling genomför tester av produkter och förpackningars hanterbarhet.

Läs mer här om Lättöppnat och lätthanterligt.

Reuma Utveckling bedriver fortbildning för personal inom vården inom diagnosområdet reumatiska sjukdomar. Syftet är att vårdpersonal som möter patienter med en reumatisk sjukdom ska kunna ge tidig diagnos och adekvat behandling. Utbildningarna sker oftast i samarbete med läkemedelsföretag och/eller i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. Sedan 2001 har mer än 2 000 personer anställda inom vården deltagit i Reuma Utvecklings fortbildningskurser.

För direktkontakt:

Stina Nordström, VD och har hand om avtal och kontrakt
08-505 805 50
E-post

Kristina Heilborn, Kontaktperson förpackningstester, Lättöppnat och Lätthanterligt
08-505 805 28
E-post

Helén Bäckafall, Administratör för RA-instruktörsverksamheten
08-505 805 19
E-post

Lena Tholsson, Administratör för Smärtskolan och Artrosskolan.
08-505 805 72
E-post

Annelie Norberg, kursansvarig för Artrosskolan och Smärtskolan 
08-505 805 35
E-post

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng