Kopplingen mellan tandhälsa och reumatisk sjukdom - Reumatikerförbundet

Kopplingen mellan tandhälsa och reumatisk sjukdom

Kan en bakterie som återfinns hos patienter med tandlossning ha ett samband med reumatiska sjukdomar? Ja, det visar en ny forskningsstudie från Karolinska Institutet, delvis finansierad av Reumatikerförbundet. Forskarna har bland annat tittat på om flitig tandborstning kan lindra reumatisk sjukdom.

Lovande ny forskning, ledd av tandläkaren Guillermo Ruacho Barraza, bekräftar kopplingen mellan tandlossning och autoimmun sjukdom – och visar att sjukdomen tidigt kan upptäckas med hjälp av salivprov.

– Vår forskning bekräftar sambandet mellan antikroppar mot bakterier kopplade till paradontit, alltså tandlossningsjukdom, och autoimmunitet, säger Guillermo Ruacho Barraza, tandläkare på Folktandvården och en av forskarna bakom KI-studien.

Att det finns ett samband mellan tandlossning och sjukdomstillstånd i andra delar av kroppen är känt sedan länge. Hjärt- och kärlsjukdom och diabetes är de sjukdomar som tidigare associerades med paradontit. Senare forskning visar även på kopplingar till alzheimer och andra kognitiva och neurologiska sjukdomar. Men att svår tandlossning även har ett samband med autoimmuna sjukdomar är en nyhet.

– De autoantikroppar vi har tittat på används bland annat för att diagnosticera ledgångsreumatism (RA), systemisk lupus erythematosus (SLE) och Sjögrens syndrom. Orsakerna till dessa sjukdomar är okända, men man vet att immunglobuliner som är riktade mot den egna kroppen, så kallade autoantikroppar, spelar en viktig roll, berättar Guillermo Ruacho Barraza.

Vid paronditit uppstår fickor i tandköttet, där bakterier samlas och inte går att komma åt med vanlig tandborstning. Av dessa bakterier har porfyromona gingivalis, kort kallad PG, visat sig ha samband med autoantikroppar kopplade till RA, SLE och Sjögrens syndrom.

– PG är en av flera bakterier som hittats hos patienter med paradontit. Det är möjligt att det finns fler bakterier som kan kopplas till autoimmunitet, men vi har valt att fokusera på PG, säger Guillermo Ruacho Barraza.

Hur ska hans forskningsresultat då tolkas? Kan flitig tandborstning, tandtråd och regelbundna besök hos tandhygienisten lindra, eller rentav hindra, reumatisk sjukdom?

– Det saknas i dag större kontrollerade studier, men ett antal mindre studier visar sammantaget lovande resultat för personer med RA. Genom att ta bort tandsten och bakterier mekaniskt har man kunnat sänka sjukdomsaktiviteten och nivåerna av inflammatoriska markörer i blodet. Man har också kunnat se att RA-patienter med parodontit svarar sämre på läkemedelsbehandling än de som inte har parodontit, berättar Guillermo Ruacho Barraza och fortsätter:

– Det går ännu inte att identifiera vilka patienter med paradontit som har en ökad risk att utveckla autoimmuna sjukdomar. Men på sikt bidrar vår forskning förhoppningsvis till att sjukdomar kan upptäckas tidigare så att patienter inte blir svårt sjuka.

Upptäckt av autoimmuna sjukdomar för oss osökt in på det andra projekt som Guillermo Ruachas Barraza deltagit i och som presenterats i en studie: Att ersätta blod- och urinprov med salivtest.

– Att följa sjukdomsaktiviteten hos exempelvis patienter med SLE eller Sjögrens syndrom kräver ofta täta prover. För barn och stickrädda personer vore det en stor lättnad att i stället för blodprov kunna lämna saliv. Det är också en snabbare och enklare hantering än urinprov, förklarar Guillermo Ruachas Barraza och avslutar:

– Ett nästa steg skulle kunna vara ett självtest, där salivindikatorn kan upptäcka reumatisk sjukdom på ett mycket tidigt stadium.

Text: Anne Ralf Hållbus
Ur: Reumatikervärlden nummer 3 – 2022
Reumatikervärlden är en medlemsförmån.

Mer om tandhälsa hittar du här: Tänder

Det finns många sätt att engagera sig!

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till fördjupad kunskap, och inte minst medlemstidningen Reumatikervärlden.

Ta del av de senaste forskningsrönen och utbyt erfarenheter med andra medlemmar. Bli medlem här!

Ge en gåva

Swisha ditt engagemang eller välj ett annat sätt att ge en gåva till Reumatikerförbundet.

Du kan även välja att bli månadsgivare – en gåva som räcker länge! Läs om alla sätt att: Ge en gåva

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng