Kristofer Andreasson - Reumatikerförbundet

Kristofer Andreasson

Styrelsen för Stiftelsen Stig Thunes fond beviljade projektanslag för vårdforskning 2021 till Kristofer Andreasson.

Kristofer Andreasson

Beviljat belopp: 100 000 kronor

Forskningsprojekt: Effekt och tolerans av högintensiv intervallträning hos patienter med nydebuterad myosit.

Berätta lite om din studie?

Myosit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger nedsatt muskulär uthållighet och styrka. Träning har visat sig vara en viktig del av behandlingen för att hjälpa patienten och de flesta patienter träffar en fysioterapeut i samband med utredningen eller tidigt i sjukdomen för att få hjälp med träning.

Intensiv träning för långvarigt sjuka patienter kan förbättra fysisk funktion, kondition, styrka och välmående, inflammation samt sjukdomsaktivitet. Träningsforskning på nyinsjuknade myositpatienter är ytterst begränsad hittills.

I detta projekt vill vi undersöka hur nyinsjuknade myositpatienter tolererar högintensiv intervallträning på cykel. Vi vill också undersöka hur träningen påverkar kondition, styrka, inflammation och sjukdomsaktivitet samt mentalt välmående.

Varför är den viktig?

Träning har en viktig roll i behandlingen men vi vet inte hur nyinsjuknade patienter kan träna för bästa effekt. Det är därför viktigt att undersöka om denna typ av träning tolereras tidigt i sjukdomen och vad den kan ge för effekt. Träningen kan också bli ett verktyg för patienten att vara aktiv i sin egen behandling.

Vad kan den leda till i framtiden?

Vi hoppas att resultatet leder till ett nytt sätt att arbeta med träning tidigt i sjukdomen, som ett komplement till den medicinska behandlingen, och att patienten ska kunna få så bra behandling som möjligt tidigt i sjukdomen. Vi hoppas också lära oss mer om vad som händer i musklerna av sjukdomen och hur träning kan påverka detta.

Läs mer om stiftelsen Stig Thunes fond

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng