Kroniskt sjuka är pandemins stora förlorare - Reumatikerförbundet

Kroniskt sjuka är pandemins stora förlorare

Vårdbesök

Alldeles för många av våra medlemmar med en kronisk sjukdom har hamnat sist i vårdkön under pandemin. I två enkäter har medlemmar svarat på frågor om vilken vård de fick under pandemin och om hur de mådde. Tillsammans visade de att väldigt många inte fick den vård de behövde och att många upplevde en kraftigt försämrad hälsa. 

Reumatikerförbundet genomförde den första enkäten i september 2020 och den andra i april 2021. Båda enkäterna besvarades av över 1000 medlemmar i hela landet. Vid det första mättillfället uppgav 20 procent att de under pandemin inte fått den vård som de hade behov av och 27 procent svarade att deras hälsa hade försämrats. I den andra mätningen svarade 25 procent att de inte fått den vård de behövde. Hela 40 procent menade nu att deras hälsa hade försämrats under pandemin. 

Antalet inställda rehabbesök hade mellan enkäterna ökat från 19 procent till 24 procent. I den andra mätningen var det även fler som uppgav att de väntade på en inställd operation. I först enkäten svarade sex procent att de väntade på en inställd operation. I den andra rörde det sig om 17 procent. 

Undersökningarna visar med all önskvärd tydlighet att reumatiker fått stå tillbaka för andra patientgrupper under pandemin.  

Regeringen har givit Socialstyrelsen uppdraget att fördela två miljarder kronor till regionerna för att under 2022 arbeta bort de vårdköer- ”coronaköer”- som uppstått under pandemi. Sammanlagt avsätts 6 miljarder kronor under 2022 som kan användas för att hantera de uppdämda vårdbehoven. Regeringen meddelar att särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. 

– Vi tar det som ett löfte om att de kroniskt sjuka inte ska glömmas bort när insatserna genomförs.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Enkätsammanställningar

Debattartikel

”Reumatikerförbundet kräver att regeringen tar ett aktivt ansvar för vårdskulden till alla de kroniskt sjuka i hela landet. Om inte de snarast får den vård de har behov av riskerar de bestående hälsoproblem och allvarliga skador.

”Regeringen måste även ta ansvar för all utebliven vidareutbildning av sjukvårdspersonal som blivit på grund av pandemin, inte minst gäller det specialiseringstjänster för läkare. Bara med fler specialister på reumatiska sjukdomar kommer hälso- och sjukvården i hela landet kunna erbjuda de lovande behandlingsmetoder som det nu forskas på.”

Läs hela debattartikeln här: Kris i reumavården på grund av pandemin

Mer läsning

Nära 2 miljarder kronor till regionerna för hantering av uppdämda vårdbehov”, Pressmeddelande från Socialdepartementet,

De kroniskt sjuka får inte glömmas bort när coronaköerna ska kapas, Reumatikerförbundets pressmeddelande om regeringens satsning för att kapa vårdköerna efter pandemin.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng