Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas - Reumatikerförbundet

Kroniskt sjuka drabbas när kompetens saknas

Debattartikel i Altinget. Kroniskt sjuka personer riskerar att inte få den specialiserade rehabilitering de behöver, eftersom specialistvården dräneras på kompetens.

Redan i dag saknas specialistutbildade arbetsterapeuter och fysioterapeuter i hälso- och sjukvården och i omställningen till nära vård kommer bristen bli än mer kännbar, då primärvårdens uppdrag för prevention och rehabilitering utökas. Reumatikerförbundet skriver tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening, Sveriges arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna.

De som behöver specialiserad rehabilitering måste få det på alla vårdnivåer, både under omställningen och efteråt.

Läs hela artikeln på Altinget: www.altinget.se/

Underskriftare:

Lotta Håkansson, Ordförande Reumatikerförbundet

Cecilia Carlens, Ordförande Svensk reumatologisk förening

Cecilia Winberg, Förbundsordförande Fysioterapeuterna

Ida Kåhlin, Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi Linköpings universitet

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng