Läkemedel för reumatiker engagerar forskare i sökandet på behandling av Coronaviruset

Erfarenheter från tidigare virusutbrott har visat att den aktiva substansen hydroxyklorokin som finns i vissa anti-reumatiska läkemedel skulle kunna ge effekt vid behandlingen av sjukdomen covid-19.

Det pågår många initiativ inom forskningssektorn för att diagnostisera corona-smitta och behandling av covid-19. Det gäller allt ifrån att ta fram snabba och effektiva tester, utvärdera existerande behandlingar för ny indikation och nya terapier samt vaccinationer. EU-initiativet IMI (Innovative Medicines Initiative) utlyser 45 miljoner euro för finansiering av innovationer för att stoppa Corona-virusets spridning och Svenska Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad coronatestning med 50 miljoner kronor.

I Sverige genomförs en observationsstudie som undersöker vården som ges på svenska intensivvårdsavdelningar. I Norge utförs en studie med hydroxyklorokin som tilläggsbehandling till medelsvårt sjuka covid-19 patienter.

Fler studier väntas komma.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning.

Facebook-kommentarer

DU MISSAR VÄL INGET INTRESSANT?

Prenumerera på nyhetsbrevet!