Hem » Nyheter » Långa handläggningstider innan besked om merkostnadsersättning

Långa handläggningstider innan besked om merkostnadsersättning

Reumatikerförbundet har skrivit om förändringen i ett tidigare inlägg. Nu följer vi upp med ytterligare ett inlägg om merkostnadsersättningen.

Vi vet ännu inte om skillnaderna mellan merkostnadsersättningen och handikappersättningen har betydelse för personerna som ansöker om dem.

– En ny reform tar tid att genomföra. Men i princip skiljer sig inte bedömningen av merkostnader mellan handikappersättning och merkostnadsersättning, däremot ger inte hjälpbehov rätt till ersättning inom merkostnadsersättning vilket det tidigare har gjort, säger Henrik Wrede, områdeschef på Försäkringskassan.

I merkostnadsersättningen har hjälpbehovet lyfts ur eftersom flera insatser kring hjälpbehovet idag tillgodoses av kommunen och landstinget, enligt Försäkringskassan.

Idag är det mer än tre månaders handläggningstid för ärenden om merkostnad och omvårdnadsbidrag. Försäkringskassan kommer att anställa nästan 150 personer under våren och sommaren som ska komma ifatt med handläggningen av ärendena. Många väntar otåligt på besked om ersättning.

– Det är inte lätt att ha tålamod med Försäkringskassan när man står utan ersättning, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Facebook-kommentarer