Långvarig sjukfrånvaro beror ofta på sjukdomar i rörelseorganen visar ny rapport - Reumatikerförbundet

Långvarig sjukfrånvaro beror ofta på sjukdomar i rörelseorganen visar ny rapport

Det framgår i AFA Försäkrings nya, stora rapport om Muskuloskeletala diagnoser. Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson kommenterar rapporten:

-När beslutsfattare ropar efter högre pensionsålder behöver de förstå att med högre ålder ökar risken att få en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen, och att det kan påverka arbetsförmågan.

-Mycket talar för att fler kommer att behöva arbeta längre, men vi kommer aldrig få ett hållbart arbetsliv om arbetsmarknaden inte anpassas för personer med reumatiska och muskuloskeletala diagnoser, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

Några av rapportens slutsatser:

Muskuloskeletala sjukdomar är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för män inom Svenskt Näringsliv/LO. För övriga grupper är det den näst vanligaste orsaken efter psykiska sjukdomar.

Muskuloskeletala sjukdomar blir vanligare ju äldre man blir till skillnad från psykiska sjukdomar som är vanligast mitt i livet. Åldersgruppen 56-64 år har mer än fem gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos som åldersgruppen 16-35 år.

Ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader står för 95 procent av den långvariga sjukfrånvaron med muskuloskeletal diagnos.

Den typiska personen med långvarig sjukfrånvaro på grund av en muskuloskeletal diagnos är en kvinnlig undersköterska inom kommun och region som är i sextioårsåldern och har en ledsjukdom.

Vill du läsa rapporten. Här finns länk till rapporten.

Är du intresserad av att bli friskvårdsledare och nyfiken på vad det skulle innebära?

Så roligt! Då ska du kontakta din lokalförening inom reumatikerförbundet och berätta om ditt intresse.

Friskvårdsledare behövs inom många olika grupper i Reumatikerförbundet, så hör med din lokalförening hur du ska göra för att komma igång.

 

Några exempel på vad en friskvårdsledare gör

-          Leder grupper i vattengympa

-          Ordnar med stavgångsgrupper

-          Kör digitala samlingar med till exempel hand, fot eller sittgympa

-          Jobbar för att medlemmar ska få mera kunskap om egenvård

-          Leder olika typer av gympagrupper

-          Har ett intresse för livsstilsfrågor och vill hjälpa andra att må så bra som möjligt

Stäng